Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Delårsrapport Maj - Juli 2012

Det svenska hörlursföretaget Jays AB (publ) släpper idag sin delårsrapport för perioden maj-juli 2012 och redovisar ett starkt kvartal med en omsättning på 21 MSEK och en nettovinst på 2,6 MSEK.

Stockholm, Sverige, 2012-09-28 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

MAJ – JULI 2012 (3 MÅN)

 • Intäkterna ökade med 158 % (151 % i lokal valuta) och uppgick till 21,0 MSEK (8,2)
 • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 3,9 MSEK  (- 0,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,6 MSEK  (- 1,2)
 • Bruttomarginalen uppgick till 43 %  (39 %)
   

Händelser under perioden 

 • Jays tecknar avtal med polska Horn Distribution i juni
 • Jays web store lanseras i juni
 • Jays tecknar exklusivt avtal med Frequency Telecom för UK i juni 


Händelser efter periodens utgång

 • Jays sluter avtal med Sydkoreas största distributör SK Networks i september
   

VD Rune Torbjörnsen kommenterar:

- Efter att nyligen ha summerat ett framgångsår i Jays årsredovisning för 2011/2012 så känns det glädjande att redovisa en fortsatt stark utveckling även för det första kvartalet maj-juli 2012. Ett kvartal då vi lyckades åstadkomma en försäljning på 21 MSEK och ett nettoresultat på 2,6 MSEK.

Perioden har präglats av ett målinriktat arbete för en starkare global distribution och en ökad exponering av Jays varumärke. Den kraftiga försäljningsökningen på 158 % mot föregående år, är i huvudsak ett resultat av ökade volymer hos befintliga distributörer, från vilka vi får löpande rapporter om god genomförsäljning. Det blev ett starkt kvartal i synnerhet på den nordiska marknaden som ökat med 353 % mot föregående år och stod för 40 % av försäljningen, samt på den asiatiska som ökade med 152 % och stod för 33 % av försäljningen.

Vår story är densamma; vi arbetar fortfarande passionerat utifrån våra kärnvärden, att leverera kvalitet, funktion och mervärde till våra användare.

Bolaget går nu in i en period där vi satsar offensivt inför julhandeln och finansiellt stärkta efter det gångna årets nyemissioner står vi väl rustade att välkomna Jays fortsatta resa.


För mer information, vänligen kontakta:

         Rune Torbjörnsen, VD Jays AB (publ)
         Mobil: +46 (0)733-730 770
         E-mail: rune.torbjornsen@jays.se