Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Board of directors

Anders W Bruzelius

undefined
Styrelseordförande sedan 2018
Född 1968

Innehav Northbaze Group AB: 955 556 aktier och 300 000 teckningsoptioner

Bakgrund:
Anders har arbetat 18 år som aktieanalytiker, aktiestrateg och sektoransvarig på olika investmentbanker. Under nio åren var han global aktieanalyschef på Swedbank LCI. Vidare har Anders varit partner på den finansiella kommunikationsfirman Boxcom/BoxIr. Anders är idag partner, delägare och en av grunderna av corporate finance firman (boutiquen) Trivor Capital. Därutöver har han agerat som rådgivare och investerare i start-ups.

Övriga uppdrag:
VD & Ägare av Bruzelius & Partners
Ägare Bruzelius Invest AB
Delägare i Square Publishing AB
Delägare i Trivor Capital AB

Styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i Bruzelius & Partners
Styrelseordförande i Bruzelius Invest
Styrelseordförande i Square Publishing AB
Styrelseordförande i Northbaze Group AB
Styrelseordförande i Krusell United AB
Styrelseordförande i Northbaze Distribution AB
Styrelseordförande i Jays AB
Styrelseordförande i Circle Capital
Styrelseordförande i Gigger Group AB (fd True Heading)
Styrelseordförande i Supporter Holding AB
Styrelseledamot i EIX Asset Management Partners AB
Styrelseledamot i EUCAPS Holding AB
Styrelseledamot i Trivor Capital AB

Utbildning:
Kandidatexamen i Företagsekonomi & Nationalekonomi vid Lunds Universitet.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Peter Willbo

Styrelseledamot sedan maj 2022
Född 1980

Innehav I Northbaze Group: 473 934st aktier

 

Bakgrund

Lång bakgrund inom IT-branschen och har under de senaste åren haft ansvaret och uppdraget att utveckla affärsområdet IT i Dialect-kedjan. Peter hade även en betydande roll i kedjans förvandling till att återigen vara en renodlad franchise. Som ägare till produktionsenheten för IT i kedjan har Peter utvecklat kompetensen på bolaget till att omfatta hela leveransen från IT-drift till affärssystem, programutveckling, logistik och ekonomiflöden. Bred erfarenhet av digitalisering, automation och IT.

 

Övriga uppdrag:

Styrelseordförande Dialect IT Solutions AB

Styrelseordförande Dialect Skövde (Telefackhandeln i Skövde AB)

Styrelseledamot Dialect (DND & Telecom AB)

Styrelseledamot Knockout Webb AB

Styrelseledamot PCW Invest AB

 

Utbildning:

Flertalet certifieringar med inriktning mot IT-teknik.

 

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Per Johan Swartling

Styrelseledamot sedan maj 2020
Född 1960

Aktieinnehav i Northbaze: 0 aktier och 300 000 teckningsoptioner

Bakgrund:
Arbetat som CFO från slutet av 80-talet hos bolag såsom Haléns Postorder och Corporate Express. 2006 övergick Per Johan till Gina Tricot som CFO. Åren efter 2006 var mycket expansiva. Gina hade 60 butiker och ca 400 anställda i Sverige 2006. 2014 var det 185 butiker och ca 2000 anställda i fem länder.
Fr.o.m. 2018 arbetar Per Johan som konsult i eget bolag. Lönsamhetsstyrning och organisation är de viktigaste uppgifterna.

Utbildning:
En MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Pågående styrelseuppdrag:
Styrelseordförande EatGood. Styrelseordförande I15 Mässen AB. Styrelseledamot Interiörhuset. Styrelseledamot EB Motor AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Christian Strömlid

Styrelseledamot sedan maj 2022
Född 1972

Innehav I Northbaze Group: 0 st aktier

 Bakgrund:

Christian har mer än 20 års erfarenhet från den svenska och skandinaviska telekommarknaden där han arbetat som KAM, Försäljningschef, Marknadsdirektör, CCO och VD. Under 10 år var Christian en del av Telenor Sveriges ledningsgrupp för företagssidan varefter han under två år arbetade som nordisk VD för distributören Brightstar innan han 2020 tog över rollen som Chief Commercial Officer på Telia Finance AB. 

 Övriga uppdrag:

Styrelseledamot Motion Display Scandinavia AB

Styrelsesuppleant Haglund & Strömlid AB

 Utbildning:

Civ Ek från Stockholms Universitet. 

 Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.