Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Board of directors

Per-Johan Swartling

Styrelseordförande sedan juni 2024
Född 1960

Aktieinnehav i Northbaze: 0 aktier och 300 000 teckningsoptioner

Bakgrund:
Arbetat som CFO från slutet av 80-talet hos bolag såsom Haléns Postorder och Corporate Express. 2006 övergick Per-Johan till Gina Tricot som CFO. Åren efter 2006 var mycket expansiva. Gina hade 60 butiker och ca 400 anställda i Sverige 2006. 2014 var det 185 butiker och ca 2000 anställda i fem länder.
Fr.o.m. 2018 arbetar Per-Johan som konsult i eget bolag. Lönsamhetsstyrning och organisation är de viktigaste uppgifterna.

Pågående styrelseuppdrag:
Styrelseordförande EatGood. Styrelseordförande I15 Mässen AB. Styrelseledamot Interiörhuset Styrelseledamot EB Motor AB

Utbildning:
En MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare

Håkan Larsson

Styrelseledamot sedan juni 2024
Född 1967

Innehav I Northbaze Group: 46 437 755 st aktier

Bakgrund:
Håkan har de senaste 35 åren drivit Grönsakshuset i Norden AB. Sedan 2014 har han gjort 17 företagsförvärv samt ökat omsättningen och lönsamheten. Håkan har stor erfarenhet inom försäljning och distribution. 

Pågående styrelseuppdrag:
VD och delägare för Fresa Invest AB, Grönsakshuset i Norden AB, Hertzman Frukt och Grönt Aktiebolag, Fresa Förvaltning AB samt Fresa Food AB.

Övriga uppdrag:
Ledamot i Square Publishing AB

Styrelsesuppleant Haglund & Strömlid AB

Christian Strömlid

Styrelseledamot sedan maj 2022
Född 1972

Innehav I Northbaze Group: 0 st aktier

Bakgrund:

Christian har mer än 20 års erfarenhet från den svenska och skandinaviska telekommarknaden där han arbetat som KAM, Försäljningschef, Marknadsdirektör, CCO och VD. Under 10 år var Christian en del av Telenor Sveriges ledningsgrupp för företagssidan varefter han under två år arbetade som nordisk VD för distributören Brightstar innan han 2020 tog över rollen som Chief Commercial Officer på Telia Finance AB. 

Övriga uppdrag:

Styrelseledamot Motion Display Scandinavia AB

Styrelsesuppleant Haglund & Strömlid AB

Utbildning:

Civ Ek från Stockholms Universitet. 

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Petter Burge

Styrelseledamot sedan juni 2024
Född 1983

Innehav I Northbaze Group: 3 477 385 st aktier

Bakgrund:

Petter har grundat och drivit WT Metall Norden AB sedan 2009 med fokus på ökad omsättning och lönsamhet inom en nischad bransch. Petter har stor erfarenhet inom försäljning och ekonomi där han är verksam inom internationell handel. 

Pågående styrelseuppdrag:

VD och delägare för WT Metall Norden AB, Burge Invest AB, IMPA Fastigheter AB samt Burge Holding AB.

Övriga uppdrag:

Utbildning:

Filosofie Magisterexamen med huvudämne Handelsrätt från Internationella Handelshögskolan i Jönköping.