Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Board of directors

Anders W Bruzelius

undefined
Styrelseordförande sedan 2018
Född 1968

Innehav Northbaze Group AB: 955 556 aktier och 300 000 teckningsoptioner

Bakgrund:
Anders har arbetat 18 år som aktieanalytiker, aktiestrateg och sektoransvarig på olika investmentbanker. Under nio åren var han global aktieanalyschef på Swedbank LCI. Vidare har Anders varit partner på den finansiella kommunikationsfirman Boxcom/BoxIr. Anders är idag partner, delägare och en av grunderna av corporate finance firman (boutiquen) Trivor Capital. Därutöver har han agerat som rådgivare och investerare i start-ups.

Övriga uppdrag:
VD & Ägare av Bruzelius & Partners
Ägare Bruzelius Invest AB
Delägare i Square Publishing AB
Delägare i Trivor Capital AB

Styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i Bruzelius & Partners
Styrelseordförande i Bruzelius Invest
Styrelseordförande i Square Publishing AB
Styrelseordförande i Northbaze Group AB
Styrelseordförande i Krusell United AB
Styrelseordförande i Northbaze Distribution AB
Styrelseordförande i Jays AB
Styrelseordförande i Circle Capital
Styrelseordförande i Gigger Group AB (fd True Heading)
Styrelseordförande i Supporter Holding AB
Styrelseledamot i EIX Asset Management Partners AB
Styrelseledamot i EUCAPS Holding AB
Styrelseledamot i Trivor Capital AB

Utbildning:
Kandidatexamen i Företagsekonomi & Nationalekonomi vid Lunds Universitet.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Patrik Gustavsson

Styrelseledamot sedan maj 2021
Född 1967

Innehav Northbaze Group AB: 170 000 aktier och 0 teckningsoptioner. 

Bakgrund:
Har arbetat inom finans/bank sedan början av 1990 talet. Arbetet har varit såsom aktiemäklare (HQ), kapitalförvaltare (Kaupthing Bank o Swedbank), kontorschef/förvaltare (Case Kapitalförvaltning). Har även drivit några företag varav ett blev uppköpt och suttit i ett antal styrelser både noterade och onoterade bolag. Fr.o.m. maj egen konsult med egna investeringar i flertal bolag.

Pågående uppdrag:
Styrelseledamot i Booster Group/Booster Friends AB
Styrelseordförande i GetGain AB
Styrelseledamot i Bestseller PR AB
Styrelseledamot i Stavex AB

Utbildning:
Gymnasieekonom och högskolekurser inom ledarskap och nationalekonomi & skatterätt.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Per Johan Swartling

Styrelseledamot sedan maj 2020
Född 1960

Aktieinnehav i Northbaze: 0 aktier och 300 000 teckningsoptioner

Bakgrund:
Arbetat som CFO från slutet av 80-talet hos bolag såsom Haléns Postorder och Corporate Express. 2006 övergick Per Johan till Gina Tricot som CFO. Åren efter 2006 var mycket expansiva. Gina hade 60 butiker och ca 400 anställda i Sverige 2006. 2014 var det 185 butiker och ca 2000 anställda i fem länder.
Fr.o.m. 2018 arbetar Per Johan som konsult i eget bolag. Lönsamhetsstyrning och organisation är de viktigaste uppgifterna.

Utbildning:
En MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Pågående styrelseuppdrag:
Styrelseordförande EatGood. Styrelseordförande I15 Mässen AB. Styrelseledamot Interiörhuset. Styrelseledamot EB Motor AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Mats Engström

Styrelseledamot sedan maj 2021
Född 1955

Aktieinnehav i Northbaze: 0 aktier och 0 teckningsoptioner.

Bakgrund:
Mats Engström har en bakgrund inom bank och finans, där han arbetat med olika ledaruppdrag. I huvudsak i rollen som Regionchef Västsverige för Nordea, där arbetet primärt varit riktat gentemot företagsmarknaden och dess olika utmaningar.
Bred erfarenhet av förändringsprocesser och organisatoriska frågeställningar utöver finansiella frågor som är hans hemmamarknad. Sedan 2019 arbetar Mats som företagskonsult i eget bolag med inriktning som rådgivare / styrelseledamot inom strategi, ledarskap och finansiering.

Pågående styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i Almi Företagspartner Väst AB
Styrelseledamot i Nilson Group Styrelseledamot i PAMN Red Holding AB Styrelseledamot i Connect Sverige Region Väst
Styrelseordförande i IFK GBG Transferintressenter AB Styrelseordförande i Mats Engström Consulting AB
Styrelsesuppleant i Albatris Invest AB Styrelsesuppleant i Albatris Special Opportunities AB.

Utbildning:
Jur.kand och ekonomistudier vid Lunds universitet samt managementutbildning vid Insead.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Christer Wallin

Styrelseledamot sedan maj 2020
Född 1961

Aktieinnehav i Northbaze: 0 aktier och 300 000 teckningsoptioner

Bakgrund:
Entreprenör som bland annat byggt upp Intersport väst som både ägare och VD. Har även etablerat flera internationella varumärken i Sverige såsom Esprit, Desigual och Mexx och skapat egna framgångsrika varumärken som Guppi, Rebel och She Shop.

Pågående styrelseuppdrag:
Styrelseledamot Esprit Spirited AB. Styrelseledamot Intersport Sälen AB. Styrelseledamot Travel Service i Göteborg Aktiebolag. Styrelseledamot Holger Hund AB

Utbildning:
Gymnasial utbildning

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare