Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Stock performance

Volume, thousands
[{"d":"2022-01-10","n":"Northbaze receives order of approx. SEK 37 million, (USD 4 million), launches new smart home speaker series.","u":"/investor-relations/press-releases/2022/northbaze-receives-order-of-approx-sek-37-million-usd-4-million-launches-new-smart-home-speaker-series/"},{"d":"2024-01-05","n":"Northbaze Group AB aviserar potentiell kundförlust gällande Teknikmagasinet AB","u":"/investor-relations/press-releases/2024/northbaze-group-ab-aviserar-potentiell-kundforlust-gallande-teknikmagasinet-ab/"},{"d":"2024-02-09","n":"Northbaze Group AB (publ) fortsätter med strukturförändringar och försätter dotterbolaget HAPJ AB i konkurs","u":"/investor-relations/press-releases/2024/northbaze-group-ab-publ-fortsatter-med-strukturforandringar-och-forsatter-dotterbolaget-hapj-ab-i-konkurs/"},{"d":"2024-02-22","n":"Bokslutskommuniké 2023: Januari-december 2023","u":"/investor-relations/press-releases/2024/bokslutskommunike-2023-januari-december-2023/"},{"d":"2024-02-23","n":"Valberedning inför årsstämman 2024","u":"/investor-relations/press-releases/2024/valberedning-infor-arsstamman-2024/"},{"d":"2023-02-14","n":"Northbaze Group AB (Publ) förutser lägre resultat för verksamhetsår 2022","u":"/investor-relations/press-releases/2023/northbaze-group-ab-publ-forutser-lagre-resultat-for-verksamhetsar-2022/"},{"d":"2023-02-23","n":"Bokslutskommuniké 2022: Januari-december 2022","u":"/investor-relations/press-releases/2023/bokslutskommunike-2022-januari-december-2022/"},{"d":"2023-03-03","n":"Henrik Andersson, VD för Northbaze Group AB utökar sitt aktieinnehav","u":"/investor-relations/press-releases/2023/henrik-andersson-vd-for-northbaze-group-ab-utokar-sitt-aktieinnehav/"},{"d":"2023-03-09","n":"Jon Lööf utökar sitt aktieinnehav i Northbaze Group","u":"/investor-relations/press-releases/2023/jon-loof-utokar-sitt-aktieinnehav-i-northbaze-group/"},{"d":"2023-04-28","n":"Kallelse till årsstämma i Northbaze Group AB","u":"/investor-relations/press-releases/2023/kallelse-till-arsstamma-i-northbaze-group-ab/"},{"d":"2023-04-28","n":"Pressmeddelande 28 april 2023","u":"/investor-relations/press-releases/2023/pressmeddelande-28-april-2023/"},{"d":"2023-05-08","n":"NORTHBAZE GROUP AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2022","u":"/investor-relations/press-releases/2023/northbaze-group-ab-publ-offentliggor-arsredovisning-for-rakenskapsaret-2022/"},{"d":"2023-05-08","n":"Rättelse: Northbaze Group AB (Publ) offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2022 - Revisionsberättelse saknades.","u":"/investor-relations/press-releases/2023/rattelse-northbaze-group-ab-publ-offentliggor-arsredovisning-for-rakenskapsaret-2022---revisionsberattelse-saknades/"},{"d":"2023-05-17","n":"Northbaze Group AB tidigarelägger publicering av delårsrapport Q1","u":"/investor-relations/press-releases/2023/northbaze-group-ab-tidigarelagger-publicering-av-delarsrapport-q1/"},{"d":"2023-05-17","n":"DELÅRSRAPPORT 1 2023 JANUARI - MARS","u":"/investor-relations/press-releases/2023/delarsrapport-1-2023-januari---mars/"},{"d":"2023-05-19","n":"Gällande tilläggsköpeskilling för Copter AB","u":"/investor-relations/press-releases/2023/gallande-tillaggskopeskilling-for-copter-ab/"},{"d":"2023-05-24","n":"KOMMUNIKÉ FRÅN NORTHBAZE GROUP AB (PUBL) ÅRSSTÄMMA 2023","u":"/investor-relations/press-releases/2023/kommunike-fran-northbaze-group-ab-publ-arsstamma-2023/"},{"d":"2023-06-26","n":"Henrik Andersson, VD för Northbaze Group AB utökar sitt aktieinnehav","u":"/investor-relations/press-releases/2023/henrik-andersson-vd-for-northbaze-group-ab-utokar-sitt-aktieinnehav-2023-06-26/"},{"d":"2023-08-24","n":"Kvartalsrapport 30 juni 2023","u":"/investor-relations/press-releases/2023/kvartalsrapport-30-juni-2023/"},{"d":"2023-09-25","n":"NORTHBAZE LANSERAR STRATEGISKT SAMARBETE MED ELON","u":"/investor-relations/press-releases/2023/northbaze-lanserar-strategiskt-samarbete-med-elon/"},{"d":"2023-11-23","n":"Kvartalsrapport 30 september 2023","u":"/investor-relations/press-releases/2023/kvartalsrapport-30-september-2023/"},{"d":"2023-12-22","n":"Northbaze Group AB förvärvar ledande e-handlare","u":"/investor-relations/press-releases/2023/northbaze-group-ab-forvarvar-ledande-e-handlare/"},{"d":"2023-12-22","n":"Rättelse: Northbaze Group AB förvärvar ledande e-handlare","u":"/investor-relations/press-releases/2023/rattelse-northbaze-group-ab-forvarvar-ledande-e-handlare/"},{"d":"2023-12-27","n":"Rättelse och ytterligare information: Northbaze Group AB förvärvar ledande e-handlare","u":"/investor-relations/press-releases/2023/rattelse-och-ytterligare-information-northbaze-group-ab-forvarvar-ledande-e-handlare/"},{"d":"2022-01-10","n":"Northbaze får order på ca 37 miljoner kronor, (4 miljoner USD), lanserar ny serie av smarta högtalare","u":"/investor-relations/press-releases/2022/northbaze-far-order-pa-ca-37-miljoner-kronor-4-miljoner-usd-lanserar-ny-serie-av-smarta-hogtalare/"},{"d":"2022-01-18","n":"Jays lanserar “s-Living Flex”, en ny portabel multiroom högtalare","u":"/investor-relations/press-releases/2022/jays-lanserar-s-living-flex-en-ny-portabel-multiroom-hogtalare/"},{"d":"2022-01-18","n":"Jays is releasing “s-Living Flex”, a new portable multi-room speaker","u":"/investor-relations/press-releases/2022/jays-is-releasing-s-living-flex-a-new-portable-multi-room-speaker/"},{"d":"2022-02-10","n":"Valberedning inför årsstämman 2022","u":"/investor-relations/press-releases/2022/valberedning-infor-arsstamman-2022/"},{"d":"2022-02-11","n":"Northbaze Distribution tillkännager avtal med Ingram Micro B.V. om distribution i Benelux","u":"/investor-relations/press-releases/2022/northbaze-distribution-tillkannager-avtal-med-ingram-micro-bv-om-distribution-i-benelux/"},{"d":"2022-02-11","n":"Northbaze Distribution announces distribution partnership with Ingram Micro B.V.","u":"/investor-relations/press-releases/2022/northbaze-distribution-announces-distribution-partnership-with-ingram-micro-bv/"},{"d":"2022-02-14","n":"Northbaze Group announce MFi certification (Made for iphone, ipod, ipad and Apple Watch)","u":"/investor-relations/press-releases/2022/northbaze-group-announce-mfi-certification-made-for-iphone-ipod-ipad-and-apple-watch/"},{"d":"2022-02-14","n":"Northbaze Group tillkännager MFi-certifiering (Made for iphone, ipod, ipad och Apple Watch)","u":"/investor-relations/press-releases/2022/northbaze-group-tillkannager-mfi-certifiering-made-for-iphone-ipod-ipad-och-apple-watch/"},{"d":"2022-02-17","n":"Bokslutskommuniké 2021: Januari-december 2021","u":"/investor-relations/press-releases/2022/bokslutskommunike-2021-januari-december-2021/"},{"d":"2022-03-16","n":"Jays lanserar \"t-Six True Wireless\", en ny True Wireless In-ear hörlur med ergonomiska faktorer i fokus","u":"/investor-relations/press-releases/2022/jays-lanserar-t-six-true-wireless-en-ny-true-wireless-in-ear-horlur-med-ergonomiska-faktorer-i-fokus/"},{"d":"2022-03-16","n":"Jays is proudly launching “t-Six True Wireless”, a new true wireless earbud with ergonomic features in focus","u":"/investor-relations/press-releases/2022/jays-is-proudly-launching-t-six-true-wireless-a-new-true-wireless-earbud-with-ergonomic-features-in-focus/"},{"d":"2022-04-12","n":"Copter AB skriver nytt avtal med Modino AB","u":"/investor-relations/press-releases/2022/copter-ab-skriver-nytt-avtal-med-modino-ab/"},{"d":"2022-04-12","n":"Copter AB signs new agreement with Modino AB","u":"/investor-relations/press-releases/2022/copter-ab-signs-new-agreement-with-modino-ab/"},{"d":"2022-05-03","n":"Kallelse till årsstämma i Northbaze Group AB","u":"/investor-relations/press-releases/2022/kallelse-till-arsstamma-i-northbaze-group-ab/"},{"d":"2022-05-04","n":"NORTHBAZE GROUP AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2021","u":"/investor-relations/press-releases/2022/northbaze-group-ab-publ-offentliggor-arsredovisning-for-rakenskapsaret-2021/"},{"d":"2022-05-19","n":"DELÅRSRAPPORT 1 2022 JANUARI- MARS","u":"/investor-relations/press-releases/2022/delarsrapport-1-2022-januari--mars/"},{"d":"2022-05-25","n":"Kommuniké från Northbaze Group AB (publ) årsstämma 2022","u":"/investor-relations/press-releases/2022/kommunike-fran-northbaze-group-ab-publ-arsstamma-2022/"},{"d":"2022-06-30","n":"Jays signs Master Purchasing Agreement with Exeger","u":"/investor-relations/press-releases/2022/jays-signs-master-purchasing-agreement-with-exeger/"},{"d":"2022-06-30","n":"Jays tecknar Master Purchase Agreement (MPA) med Exeger","u":"/investor-relations/press-releases/2022/jays-tecknar-master-purchase-agreement-mpa-med-exeger/"},{"d":"2022-08-24","n":"Copter AB avyttrar aktier i Shieldpatrol","u":"/investor-relations/press-releases/2022/copter-ab-avyttrar-aktier-i-shieldpatrol/"},{"d":"2022-08-25","n":"DELÅRSRAPPORT 2 2022 APRIL- JUNI","u":"/investor-relations/press-releases/2022/delarsrapport-2-2022-april--juni/"},{"d":"2022-09-15","n":"Northbaze Group (publ) kallar till extra Bolagsstämma","u":"/investor-relations/press-releases/2022/northbaze-group-publ-kallar-till-extra-bolagsstamma/"},{"d":"2022-10-14","n":"Kommuniké från Northbaze Group AB (publ) extra bolagsstämma 2022","u":"/investor-relations/press-releases/2022/kommunike-fran-northbaze-group-ab-publ-extra-bolagsstamma-2022/"},{"d":"2022-11-24","n":"DELÅRSRAPPORT 3 2022 JULI - SEPTEMBER","u":"/investor-relations/press-releases/2022/delarsrapport-3-2022-juli---september/"},{"d":"2022-12-02","n":"Henrik Andersson, VD för Northbaze Group AB utökar sitt aktieinnehav","u":"/investor-relations/press-releases/2022/henrik-andersson-vd-for-northbaze-group-ab-utokar-sitt-aktieinnehav/"},{"d":"2022-12-22","n":"Valberedning inför årsstämman 2023","u":"/investor-relations/press-releases/2022/valberedning-infor-arsstamman-2023/"},{"d":"2021-08-19","n":"Delårsrapport 2 2021 Januari - juni 2021","u":"/investor-relations/press-releases/2021/delarsrapport-2-2021-januari---juni-2021/"},{"d":"2021-10-07","n":"Northbaze Group flyttar sitt huvudkontor till nya och attraktiva kontorslokaler inom Göteborg.","u":"/investor-relations/press-releases/2021/northbaze-group-flyttar-sitt-huvudkontor-till-nya-och-attraktiva-kontorslokaler-inom-goteborg/"},{"d":"2021-10-07","n":"Northbaze Group is relocating its HQ to new and attractive office space within Gothenburg.","u":"/investor-relations/press-releases/2021/northbaze-group-is-relocating-its-hq-to-new-and-attractive-office-space-within-gothenburg/"},{"d":"2021-10-15","n":"Northbaze Group ingår i ett samarbete med Mudita.","u":"/investor-relations/press-releases/2021/northbaze-group-ingar-i-ett-samarbete-med-mudita/"},{"d":"2021-10-15","n":"Northbaze Group is partnering up with Mudita.","u":"/investor-relations/press-releases/2021/northbaze-group-is-partnering-up-with-mudita/"},{"d":"2021-11-02","n":"Northbaze Group inleder samarbete med Intraco Trading","u":"/investor-relations/press-releases/2021/northbaze-group-inleder-samarbete-med-intraco-trading/"},{"d":"2021-11-02","n":"Northbaze Group has launched a partnership with Intraco Trading","u":"/investor-relations/press-releases/2021/northbaze-group-has-launched-a-partnership-with-intraco-trading/"},{"d":"2021-11-18","n":"Delårsrapport 3 2021 Juli-September 2021","u":"/investor-relations/press-releases/2021/delarsrapport-3-2021-juli-september-2021/"},{"d":"2021-11-19","n":"Northbaze Distribution launches strategic collaboration with Elkjöp Nordic.","u":"/investor-relations/press-releases/2021/northbaze-distribution-launches-strategic-collaboration-with-elkjop-nordic/"},{"d":"2021-11-19","n":"Northbaze Distribution lanserar strategiskt samarbete med Elkjöp Nordic.","u":"/investor-relations/press-releases/2021/northbaze-distribution-lanserar-strategiskt-samarbete-med-elkjop-nordic/"},{"d":"2021-12-21","n":"Northbaze Group acquires Copter - the Nordic leading company in screen protection for mobile devices","u":"/investor-relations/press-releases/2021/northbaze-group-acquires-copter---the-nordic-leading-company-in-screen-protection-for-mobile-devices/"},{"d":"2021-12-21","n":"Northbaze Group strengthens its financial position to meet growth through a directed new issue of shares","u":"/investor-relations/press-releases/2021/northbaze-group-strengthens-its-financial-position-to-meet-growth-through-a-directed-new-issue-of-shares/"},{"d":"2021-12-21","n":"Northbaze Group förstärker sin finansiella ställning för att bemöta tillväxt via riktad nyemission","u":"/investor-relations/press-releases/2021/northbaze-group-forstarker-sin-finansiella-stallning-for-att-bemota-tillvaxt-via-riktad-nyemission/"},{"d":"2021-12-21","n":"Northbaze Group förvärvar Copter – Nordens ledande aktör inom skärmskydd för mobila enheter","u":"/investor-relations/press-releases/2021/northbaze-group-forvarvar-copter--nordens-ledande-aktor-inom-skarmskydd-for-mobila-enheter/"},{"d":"2021-12-22","n":"Northbaze Group förvärvar Copter – Nordens ledande aktör inom skärmskydd för mobila enheter","u":"/investor-relations/press-releases/2021/northbaze-group-forvarvar-copter--nordens-ledande-aktor-inom-skarmskydd-for-mobila-enheter-2021-12-22/"},{"d":"2021-12-22","n":"Northbaze Group acquires Copter - the Nordic leading company in screen protection for mobile devices","u":"/investor-relations/press-releases/2021/northbaze-group-acquires-copter---the-nordic-leading-company-in-screen-protection-for-mobile-devices-2021-12-22/"},{"d":"2021-12-22","n":"Northbaze Group förstärker sin finansiella ställning för att bemöta tillväxt via riktad nyemission","u":"/investor-relations/press-releases/2021/northbaze-group-forstarker-sin-finansiella-stallning-for-att-bemota-tillvaxt-via-riktad-nyemission-2021-12-22/"},{"d":"2021-12-22","n":"Northbaze Group strengthens its financial position to meet growth through a directed new issue of shares","u":"/investor-relations/press-releases/2021/northbaze-group-strengthens-its-financial-position-to-meet-growth-through-a-directed-new-issue-of-shares-2021-12-22/"},{"d":"2021-08-17","n":"Deutsche Bahn tilldelar ramavtal för utveckling och produktion av skräddarsydda tillbehör för surfplattor till budgivande konsortium","u":"/investor-relations/press-releases/2021/deutsche-bahn-tilldelar-ramavtal-for-utveckling-och-produktion-av-skraddarsydda-tillbehor-for-surfplattor-till-budgivande-konsortium/"},{"d":"2021-04-22","n":"Northbaze Group invest in a new Development- & Innovation Centre for Adiantes","u":"/investor-relations/press-releases/2021/northbaze-group-invest-in-a-new-development--innovation-centre-for-adiantes/"},{"d":"2021-05-10","n":"JAYS släpper trådlösa hörlurar, mer färgglada än någonsin!","u":"/investor-relations/press-releases/2021/jays-slapper-tradlosa-horlurar-mer-fargglada-an-nagonsin/"},{"d":"2021-05-26","n":"Kommuniké från Northbaze Group AB (publ) årsstämma 2021","u":"/investor-relations/press-releases/2021/kommunike-fran-northbaze-group-ab-publ-arsstamma-2021/"},{"d":"2021-08-17","n":"Deutsche Bahn awards framework agreement for the development and production of unique tablet cases to bidding consortium","u":"/investor-relations/press-releases/2021/deutsche-bahn-awards-framework-agreement-for-the-development-and-production-of-unique-tablet-cases-to-bidding-consortium/"},{"d":"2021-04-22","n":"NORTHBAZE GROUP AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2020","u":"/investor-relations/press-releases/2021/northbaze-group-ab-publ-offentliggor-arsredovisning-for-rakenskapsaret-2020/"},{"d":"2021-04-22","n":"Northbaze Group investerar i ett nytt Utvecklings- & Innovationscenter för Adiantes","u":"/investor-relations/press-releases/2021/northbaze-group-investerar-i-ett-nytt-utvecklings---innovationscenter-for-adiantes/"},{"d":"2021-04-21","n":"Kallelse till årsstämma i Northbaze Group AB (publ)","u":"/investor-relations/press-releases/2021/kallelse-till-arsstamma-i-northbaze-group-ab-publ/"},{"d":"2021-05-10","n":"JAYS are releasing wireless headphones, more colorful than ever!","u":"/investor-relations/press-releases/2021/jays-are-releasing-wireless-headphones-more-colorful-than-ever/"},{"d":"2021-05-20","n":"Delårsrapport 1 2021","u":"/investor-relations/press-releases/2021/delarsrapport-1-2021/"},{"d":"2021-05-21","n":"JAYS släpper ny True Wireless Bluetooth-högtalare","u":"/investor-relations/press-releases/2021/jays-slapper-ny-true-wireless-bluetooth-hogtalare/"},{"d":"2021-05-21","n":"JAYS is releasing a new True Wireless Bluetooth-speaker!","u":"/investor-relations/press-releases/2021/jays-is-releasing-a-new-true-wireless-bluetooth-speaker/"},{"d":"2021-05-31","n":"JAYS Headphones bryter ny mark i samarbete med Intersport","u":"/investor-relations/press-releases/2021/jays-headphones-bryter-ny-mark-i-samarbete-med-intersport/"},{"d":"2021-06-23","n":"Northbaze Group anställer ny CFO","u":"/investor-relations/press-releases/2021/northbaze-group-anstaller-ny-cfo/"},{"d":"2021-02-18","n":"Bokslutskommuniké 2020: Januari - december 2020","u":"/investor-relations/press-releases/2021/bokslutskommunike-2020-januari---december-2020/"},{"d":"2021-02-01","n":"Northbaze Group refinansierar sin kreditram för att matcha bolagets tillväxtambitioner","u":"/investor-relations/press-releases/2021/northbaze-group-refinansierar-sin-kreditram-for-att-matcha-bolagets-tillvaxtambitioner/"},{"d":"2021-01-20","n":"Insiderköp av aktier inom koncernledningen i Northbaze Group AB (publ)","u":"/investor-relations/press-releases/2021/insiderkop-av-aktier-inom-koncernledningen-i-northbaze-group-ab-publ/"},{"d":"2021-01-19","n":"Valberedning inför årsstämman 2021","u":"/investor-relations/press-releases/2021/valberedning-infor-arsstamman-2021/"},{"d":"2020-12-16","n":"Storägaren Novo Utbildning AB utökar sitt innehav i Northbaze Group AB","u":"/investor-relations/press-releases/2020/storagaren-novo-utbildning-ab-utokar-sitt-innehav-i-northbaze-group-ab/"},{"d":"2020-12-01","n":"Information om förvärvade optioner kopplad till Northbaze Group’s optionsprogram 2020 A & B","u":"/investor-relations/press-releases/2020/information-om-forvarvade-optioner-kopplad-till-northbaze-groups-optionsprogram-2020-a--b/"},{"d":"2020-11-23","n":"JAYS lanserar True Wireless med ANC","u":"/investor-relations/press-releases/2020/jays-lanserar-true-wireless-med-anc/"},{"d":"2020-11-23","n":"JAYS launch True Wireless with ANC","u":"/investor-relations/press-releases/2020/jays-launch-true-wireless-with-anc/"},{"d":"2020-11-19","n":"Delårsrapport 3 2020 januari - september 2020","u":"/investor-relations/press-releases/2020/delarsrapport-3-2020-januari---september-2020/"},{"d":"2020-09-16","n":"JAYS lanserar sin tredje True Wireless modell","u":"/investor-relations/press-releases/2020/jays-lanserar-sin-tredje-true-wireless-modell/"},{"d":"2020-09-16","n":"JAYS introduce their third True Wireless model","u":"/investor-relations/press-releases/2020/jays-introduce-their-third-true-wireless-model/"},{"d":"2020-08-20","n":"Delårsrapport 2 2020 januari - juni 2020","u":"/investor-relations/press-releases/2020/delarsrapport-2-2020-januari---juni-2020/"},{"d":"2020-08-13","n":"Northbaze Group to introduce a new business area by carve out the premium leather goods production and operations in Thailand within the Smart Mobility area.","u":"/investor-relations/press-releases/2020/northbaze-group-to-introduce-a-new-business-area-by-carve-out-the-premium-leather-goods-production-and-operations-in-thailand-within-the-smart-mobility-area/"},{"d":"2020-08-13","n":"Northbaze Group bildar ett nytt affärsområde genom att lyfta ut den egna produktionsenheten för exklusiva skinn- och läderprodukter inom Smart Mobility.","u":"/investor-relations/press-releases/2020/northbaze-group-bildar-ett-nytt-affarsomrade-genom-att-lyfta-ut-den-egna-produktionsenheten-for-exklusiva-skinn--och-laderprodukter-inom-smart-mobility/"},{"d":"2020-08-11","n":"Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm ålägger Northbaze Group AB vite för brister i efterföljandet av reglerna kring informationsgivning","u":"/investor-relations/press-releases/2020/disciplinnamnden-vid-nasdaq-stockholm-alagger-northbaze-group-ab-vite-for-brister-i-efterfoljandet-av-reglerna-kring-informationsgivning/"},{"d":"2020-06-29","n":"JAYS on Summer Tour with Låt Live Leva","u":"/investor-relations/press-releases/2020/jays-on-summer-tour-with-lat-live-leva/"},{"d":"2020-06-22","n":"Byte av Certified Adviser till Partner Fondkommission AB","u":"/investor-relations/press-releases/2020/byte-av-certified-adviser-till-partner-fondkommission-ab/"},{"d":"2020-05-28","n":"Kommuniké från Northbaze Group AB (publ) årsstämma 2020","u":"/investor-relations/press-releases/2020/kommunike-fran-northbaze-group-ab-publ-arsstamma-2020/"},{"d":"2020-04-30","n":"NORTHBAZE GROUP AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2019","u":"/investor-relations/press-releases/2020/northbaze-group-ab-publ-offentliggor-arsredovisning-for-rakenskapsaret-2019/"},{"d":"2020-04-28","n":"Delårsrapport 1 2020 januari - mars 2020","u":"/investor-relations/press-releases/2020/delarsrapport-1-2020-januari---mars-2020/"},{"d":"2020-04-27","n":"Kallelse till årsstämma i Northbaze Group AB (publ)","u":"/investor-relations/press-releases/2020/kallelse-till-arsstamma-i-northbaze-group-ab-publ/"},{"d":"2020-03-04","n":"Northbaze Group AB (Publ); Bokslutskommuniké 2019 januari - december 2019","u":"/investor-relations/press-releases/2020/northbaze-group-ab-publ-bokslutskommunike-2019-januari---december-2019/"},{"d":"2019-12-17","n":"Jays Headphones strikes another big order in Russia","u":"/investor-relations/press-releases/2019/jays-headphones-strikes-another-big-order-in-russia/"},{"d":"2019-12-17","n":"Ny miljonaffär för Jays Headphones i Ryssland","u":"/investor-relations/press-releases/2019/ny-miljonaffar-for-jays-headphones-i-ryssland/"},{"d":"2019-11-28","n":"Northbaze Group AB (Publ); Delårsrapport januari-september 2019","u":"/investor-relations/press-releases/2019/northbaze-group-ab-publ-delarsrapport-januari-september-2019/"},{"d":"2019-11-21","n":"Northbaze Group (publ) förstärker ledningen i koncernen","u":"/investor-relations/press-releases/2019/northbaze-group-publ-forstarker-ledningen-i-koncernen/"},{"d":"2019-11-20","n":"JAYS lanserar MultiRoom Wi-Fi högtalare - s-Living One och Three","u":"/investor-relations/press-releases/2019/jays-lanserar-multiroom-wi-fi-hogtalare---s-living-one-och-three/"},{"d":"2019-11-20","n":"JAYS introduce MultiRoom Wi-Fi speakers – s-Living One and Three","u":"/investor-relations/press-releases/2019/jays-introduce-multiroom-wi-fi-speakers--s-living-one-and-three/"},{"d":"2019-10-17","n":"JAYS lanserar sin första ”tysta” hörlur","u":"/investor-relations/press-releases/2019/jays-lanserar-sin-forsta-tysta-horlur/"},{"d":"2019-10-17","n":"JAYS announce their first “quiet” headphones","u":"/investor-relations/press-releases/2019/jays-announce-their-first-quiet-headphones/"},{"d":"2019-09-27","n":"JAYS release its first speakers","u":"/investor-relations/press-releases/2019/jays-release-its-first-speakers/"},{"d":"2019-09-27","n":"JAYS lanserar sina första högtalare","u":"/investor-relations/press-releases/2019/jays-lanserar-sina-forsta-hogtalare/"},{"d":"2019-09-20","n":"Jays Headphones announce partnership with Princeton Ltd in Japan","u":"/investor-relations/press-releases/2019/jays-headphones-announce-partnership-with-princeton-ltd-in-japan/"},{"d":"2019-09-20","n":"Jays Headphones inleder samarbete med Princeton Ltd i Japan","u":"/investor-relations/press-releases/2019/jays-headphones-inleder-samarbete-med-princeton-ltd-i-japan/"},{"d":"2019-09-03","n":"Northbaze Group (publ) styrelseledamot ökar sitt aktieinnehav i koncernen","u":"/investor-relations/press-releases/2019/northbaze-group-publ-styrelseledamot-okar-sitt-aktieinnehav-i-koncernen/"},{"d":"2019-08-29","n":"Northbaze Group AB (Publ); Delårsrapport januari-juni2019","u":"/investor-relations/press-releases/2019/northbaze-group-ab-publ-delarsrapport-januari-juni2019/"},{"d":"2019-08-29","n":"Northbaze Group (publ) genomför omstruktureringsarbete och kostnadsbesparingar","u":"/investor-relations/press-releases/2019/northbaze-group-publ-genomfor-omstruktureringsarbete-och-kostnadsbesparingar/"},{"d":"2019-06-28","n":"JAYS lanserar True Wireless hörlur med 9,5 timmars speltid på en laddning","u":"/investor-relations/press-releases/2019/jays-lanserar-true-wireless-horlur-med-95-timmars-speltid-pa-en-laddning/"},{"d":"2019-06-28","n":"JAYS release True Wireless Earbuds with 9,5 hours playtime on one charge","u":"/investor-relations/press-releases/2019/jays-release-true-wireless-earbuds-with-95-hours-playtime-on-one-charge/"},{"d":"2019-06-18","n":"Rättelse av pressmeddelandet ”Jays Group offentliggör utfall av företrädesemission”","u":"/investor-relations/press-releases/2019/rattelse-av-pressmeddelandet-jays-group-offentliggor-utfall-av-foretradesemission/"},{"d":"2019-06-18","n":"Jays Group offentliggör utfall av företrädesemission","u":"/investor-relations/press-releases/2019/jays-group-offentliggor-utfall-av-foretradesemission/"},{"d":"2019-06-13","n":"Kommuniké från Jays Group AB (publ) årsstämma 2019","u":"/investor-relations/press-releases/2019/kommunike-fran-jays-group-ab-publ-arsstamma-2019/"},{"d":"2019-06-07","n":"Rättelse: Felaktig MAR-klassificering i tidigare pressmeddelande ”Jays inleder partnerskap med Sunrise Records and Entertainment Limited (HMV och FOPP) i Storbritannien”","u":"/investor-relations/press-releases/2019/rattelse-felaktig-mar-klassificering-i-tidigare-pressmeddelande-jays-inleder-partnerskap-med-sunrise-records-and-entertainment-limited-hmv-och-fopp-i-storbritannien/"},{"d":"2019-06-07","n":"Correction: Wrong MAR-reference in previous press release “Jays announces partnership with Sunrise Records and Entertainment Limited trading (HMV and FOPP) in the UK”","u":"/investor-relations/press-releases/2019/correction-wrong-mar-reference-in-previous-press-release-jays-announces-partnership-with-sunrise-records-and-entertainment-limited-trading-hmv-and-fopp-in-the-uk/"},{"d":"2019-06-05","n":"Jays announces partnership with Sunrise Records and Entertainment Limited trading as HMV and FOPP in the UK","u":"/investor-relations/press-releases/2019/jays-announces-partnership-with-sunrise-records-and-entertainment-limited-trading-as-hmv-and-fopp-in-the-uk/"},{"d":"2019-06-05","n":"Jays inleder partnerskap med Sunrise Records and Entertainment Limited (HMV och FOPP). i Storbritannien","u":"/investor-relations/press-releases/2019/jays-inleder-partnerskap-med-sunrise-records-and-entertainment-limited-hmv-och-fopp-i-storbritannien/"},{"d":"2019-05-27","n":"Idag inleds teckningsperioden i Jays Företrädesemission","u":"/investor-relations/press-releases/2019/idag-inleds-teckningsperioden-i-jays-foretradesemission/"},{"d":"2019-05-24","n":"Jays Group AB (publ) offentliggör prospekt","u":"/investor-relations/press-releases/2019/jays-group-ab-publ-offentliggor-prospekt/"},{"d":"2019-05-24","n":"Jays Group AB (Publ); Delårsrapport januari-mars 2019","u":"/investor-relations/press-releases/2019/jays-group-ab-publ-delarsrapport-januari-mars-2019/"},{"d":"2019-05-23","n":"Rättelse av kallelse till årsstämma i Jays Group AB","u":"/investor-relations/press-releases/2019/rattelse-av-kallelse-till-arsstamma-i-jays-group-ab/"},{"d":"2019-05-20","n":"Ändrat datum för offentliggörande av kvartalsrapport för första kvartalet 2019","u":"/investor-relations/press-releases/2019/andrat-datum-for-offentliggorande-av-kvartalsrapport-for-forsta-kvartalet-2019/"},{"d":"2019-05-15","n":"JAYS GROUP AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2018","u":"/investor-relations/press-releases/2019/jays-group-ab-publ-offentliggor-arsredovisning-for-2018/"},{"d":"2019-05-15","n":"Jays inleder partnerskap med Kondor i Storbritannien","u":"/investor-relations/press-releases/2019/jays-inleder-partnerskap-med-kondor-i-storbritannien/"},{"d":"2019-05-15","n":"Jays Group AB (publ) genomför företrädesemission för att finansiera fortsatt offensiv tillväxt","u":"/investor-relations/press-releases/2019/jays-group-ab-publ-genomfor-foretradesemission-for-att-finansiera-fortsatt-offensiv-tillvaxt/"},{"d":"2019-05-14","n":"Kallelse till årsstämma i Jays Group AB (publ)","u":"/investor-relations/press-releases/2019/kallelse-till-arsstamma-i-jays-group-ab-publ/"},{"d":"2019-04-17","n":"Dom i tvisten med Chester Advisory AB","u":"/investor-relations/press-releases/2019/dom-i-tvisten-med-chester-advisory-ab/"},{"d":"2019-04-01","n":"JAYS Group AB tillträder tidigare offentliggjort förvärv av det tyska ehandelsbolaget Kavaj GmbH.","u":"/investor-relations/press-releases/2019/jays-group-ab-tilltrader-tidigare-offentliggjort-forvarv-av-det-tyska-ehandelsbolaget-kavaj-gmbh/"},{"d":"2019-04-01","n":"JAYS Group AB completes the earlier announced acquisition of the German eCommerce company Kavaj GmbH","u":"/investor-relations/press-releases/2019/jays-group-ab-completes-the-earlier-announced-acquisition-of-the-german-ecommerce-company-kavaj-gmbh/"},{"d":"2019-03-20","n":"JAYS Group acquires the German eCommerce company KAVAJ GmbH","u":"/investor-relations/press-releases/2019/jays-group-acquires-the-german-ecommerce-company-kavaj-gmbh/"},{"d":"2019-03-20","n":"JAYS Group tecknar bindande avtal om förvärv av det tyska e-handelsbolaget KAVAJ GmbH","u":"/investor-relations/press-releases/2019/jays-group-tecknar-bindande-avtal-om-forvarv-av-det-tyska-e-handelsbolaget-kavaj-gmbh/"},{"d":"2019-02-28","n":"JAYS Group AB tillträder tidigare offentliggjort förvärv av CLINT® Digital för att etablera koncernens framtidssatsning inom streamat ljud via multimedia och smarta högtalare","u":"/investor-relations/press-releases/2019/jays-group-ab-tilltrader-tidigare-offentliggjort-forvarv-av-clint-digital-for-att-etablera-koncernens-framtidssatsning-inom-streamat-ljud-via-multimedia-och-smarta-hogtalare/"},{"d":"2019-02-28","n":"JAYS Group AB completes the earlier announced acquisition of the Danish award-winning audio brand CLINT® Digital","u":"/investor-relations/press-releases/2019/jays-group-ab-completes-the-earlier-announced-acquisition-of-the-danish-award-winning-audio-brand-clint-digital/"},{"d":"2019-02-27","n":"JAYS Group AB byter Certified Adviser till Redeye AB","u":"/investor-relations/press-releases/2019/jays-group-ab-byter-certified-adviser-till-redeye-ab/"},{"d":"2019-02-21","n":"JAYS Group AB acquires the Danish award-winning audio brand CLINT® to expand into connected audio and multiroom & smart speakers","u":"/investor-relations/press-releases/2019/jays-group-ab-acquires-the-danish-award-winning-audio-brand-clint-to-expand-into-connected-audio-and-multiroom--smart-speakers/"},{"d":"2019-02-21","n":"JAYS Group AB förvärvar det prisbelönta danska audio varumärket CLINT® Digital för att etablera koncernens framtidssatsning inom streamat ljud via multimedia och smarta högtalare.","u":"/investor-relations/press-releases/2019/jays-group-ab-forvarvar-det-prisbelonta-danska-audio-varumarket-clint-digital-for-att-etablera-koncernens-framtidssatsning-inom-streamat-ljud-via-multimedia-och-smarta-hogtalare/"},{"d":"2019-02-20","n":"Jays Group AB (Publ); Bokslutskommuniké 2018","u":"/investor-relations/press-releases/2019/jays-group-ab-publ-bokslutskommunike-2018/"},{"d":"2018-11-20","n":"Jays Group delårsrapport januari-september 2018","u":"/investor-relations/press-releases/2018/jays-group-delarsrapport-januari-september-2018/"},{"d":"2018-11-19","n":"Krusell expands its assortment with Deutsche Telekom","u":"/investor-relations/press-releases/2018/krusell-expands-its-assortment-with-deutsche-telekom/"},{"d":"2018-11-19","n":"Krusell utökar sitt sortiment hos Deutsche Telekom","u":"/investor-relations/press-releases/2018/krusell-utokar-sitt-sortiment-hos-deutsche-telekom/"},{"d":"2018-11-16","n":"Jays announces partnership with Emart in South Korea","u":"/investor-relations/press-releases/2018/jays-announces-partnership-with-emart-in-south-korea/"},{"d":"2018-11-16","n":"Jays inleder samarbete med Emart i Syd Korea","u":"/investor-relations/press-releases/2018/jays-inleder-samarbete-med-emart-i-syd-korea/"},{"d":"2018-11-02","n":"JAYS launches new on-ear, a-Seven Wireless","u":"/investor-relations/press-releases/2018/jays-launches-new-on-ear-a-seven-wireless/"},{"d":"2018-11-02","n":"JAYS lanserar ny on-ear, a-Seven Wireless","u":"/investor-relations/press-releases/2018/jays-lanserar-ny-on-ear-a-seven-wireless/"},{"d":"2018-11-01","n":"Jays announces partnership with Kondor in the UK","u":"/investor-relations/press-releases/2018/jays-announces-partnership-with-kondor-in-the-uk/"},{"d":"2018-11-01","n":"Jays inleder samarbete med Kondor i Storbritannien","u":"/investor-relations/press-releases/2018/jays-inleder-samarbete-med-kondor-i-storbritannien/"},{"d":"2018-10-03","n":"Jays Group rekryterar CFO","u":"/investor-relations/press-releases/2018/jays-group-rekryterar-cfo/"},{"d":"2018-09-27","n":"Styrelseledamot i Jays Group AB ökar sitt aktieinnehav i koncernen","u":"/investor-relations/press-releases/2018/styrelseledamot-i-jays-group-ab-okar-sitt-aktieinnehav-i-koncernen/"},{"d":"2018-08-31","n":"Jays introduces sweatproof m-Six Wireless for people in motion","u":"/investor-relations/press-releases/2018/jays-introduces-sweatproof-m-six-wireless-for-people-in-motion/"},{"d":"2018-08-31","n":"Jays introducerar svettåliga m-Six Wireless för aktiva människor","u":"/investor-relations/press-releases/2018/jays-introducerar-svettaliga-m-six-wireless-for-aktiva-manniskor/"},{"d":"2018-08-31","n":"Jays Group delårsrapport januari-juni 2018","u":"/investor-relations/press-releases/2018/jays-group-delarsrapport-januari-juni-2018/"},{"d":"2018-07-16","n":"Kommuniké från extra bolagsstämma i Jays Group AB (publ)","u":"/investor-relations/press-releases/2018/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-jays-group-ab-publ/"},{"d":"2018-07-13","n":"Jays broadens its audience by launching new model t-Four Wireless","u":"/investor-relations/press-releases/2018/jays-broadens-its-audience-by-launching-new-model-t-four-wireless/"},{"d":"2018-07-13","n":"Jays breddar sin målgrupp genom releasen av nya t-Four Wireless","u":"/investor-relations/press-releases/2018/jays-breddar-sin-malgrupp-genom-releasen-av-nya-t-four-wireless/"},{"d":"2018-06-29","n":"Jays Group AB (publ) kallar till extra bolagsstämma","u":"/investor-relations/press-releases/2018/jays-group-ab-publ-kallar-till-extra-bolagsstamma/"},{"d":"2018-06-28","n":"Jays Group AB meddelar byte av Certified Adviser till Mangold Fondkommission.","u":"/investor-relations/press-releases/2018/jays-group-ab-meddelar-byte-av-certified-adviser-till-mangold-fondkommission/"},{"d":"2018-06-11","n":"Chairman Anders Bruzelius has acquired 400 000 shares in Jays Group AB (publi)","u":"/investor-relations/press-releases/2018/chairman-anders-bruzelius-has-acquired-400-000-shares-in-jays-group-ab-publi/"},{"d":"2018-06-11","n":"Styrelseordförande Anders Bruzelius har förvärvat 400 000 aktier i Jays Group AB","u":"/investor-relations/press-releases/2018/styrelseordforande-anders-bruzelius-har-forvarvat-400-000-aktier-i-jays-group-ab/"},{"d":"2018-06-07","n":"Krusell signs partner contract with Samsung","u":"/investor-relations/press-releases/2018/krusell-signs-partner-contract-with-samsung/"},{"d":"2018-06-01","n":"Jays Group AB tillträder tidigare offentliggjort förvärv av Krusell koncernen","u":"/investor-relations/press-releases/2018/jays-group-ab-tilltrader-tidigare-offentliggjort-forvarv-av-krusell-koncernen/"},{"d":"2018-06-01","n":"Jays Group AB completes the earlier announced acquisition of Krusell group","u":"/investor-relations/press-releases/2018/jays-group-ab-completes-the-earlier-announced-acquisition-of-krusell-group/"},{"d":"2018-05-29","n":"Bolagsstämmokommuniké","u":"/investor-relations/press-releases/2018/bolagsstammokommunike/"},{"d":"2018-05-29","n":"Delårsrapport kvartal 1, 2018","u":"/investor-relations/press-releases/2018/delarsrapport-kvartal-1-2018/"},{"d":"2018-05-15","n":"Jays announces partnership with Aqipa in the DACH region","u":"/investor-relations/press-releases/2018/jays-announces-partnership-with-aqipa-in-the-dach-region/"},{"d":"2018-05-15","n":"Jays inleder partnerskap med Aqipa i DACH-regionen","u":"/investor-relations/press-releases/2018/jays-inleder-partnerskap-med-aqipa-i-dach-regionen/"},{"d":"2018-05-02","n":"Jays Group AB tecknar avtal om förvärv av Krusell koncernen","u":"/investor-relations/press-releases/2018/jays-group-ab-tecknar-avtal-om-forvarv-av-krusell-koncernen/"},{"d":"2018-04-30","n":"Kallelse till årsstämma i Jays Group AB (publ)","u":"/investor-relations/press-releases/2018/kallelse-till-arsstamma-i-jays-group-ab-publ/"},{"d":"2018-04-23","n":"Jays Group öppnar kontor i Kina","u":"/investor-relations/press-releases/2018/jays-group-oppnar-kontor-i-kina/"},{"d":"2018-04-05","n":"Tillägg till bokslutskommuniké samt nya datum för årsstämma och delårsrapport Q1","u":"/investor-relations/press-releases/2018/tillagg-till-bokslutskommunike-samt-nya-datum-for-arsstamma-och-delarsrapport-q1/"},{"d":"2018-03-05","n":"Jays Group skriver avtal med agent i Ryssland","u":"/investor-relations/press-releases/2018/jays-group-skriver-avtal-med-agent-i-ryssland/"},{"d":"2018-03-02","n":"Jays Group huvudägare ökar sitt innehav i koncernen","u":"/investor-relations/press-releases/2018/jays-group-huvudagare-okar-sitt-innehav-i-koncernen/"},{"d":"2018-02-28","n":"Delårsrapport Q3 och bokslutskommuniké Maj-December 2017","u":"/investor-relations/press-releases/2018/delarsrapport-q3-och-bokslutskommunike-maj-december-2017/"},{"d":"2018-02-21","n":"Nyemissionen i Jays Group AB övertecknades","u":"/investor-relations/press-releases/2018/nyemissionen-i-jays-group-ab-overtecknades/"},{"d":"2018-02-20","n":"Jays Group AB (publ) announces termination of agreement with Brightstar Corp. for renegotiation.","u":"/investor-relations/press-releases/2018/jays-group-ab-publ-announces-termination-of-agreement-with-brightstar-corp-for-renegotiation/"},{"d":"2018-02-20","n":"Jays Group AB (publ) säger upp det avtalet med Brightstar Corp. för omförhandling.","u":"/investor-relations/press-releases/2018/jays-group-ab-publ-sager-upp-det-avtalet-med-brightstar-corp-for-omforhandling/"},{"d":"2018-02-20","n":"Valberedning inför årsstämma 2018","u":"/investor-relations/press-releases/2018/valberedning-infor-arsstamma-2018/"},{"d":"2018-02-06","n":"Nya a-Six Wireless nu i lager","u":"/investor-relations/press-releases/2018/nya-a-six-wireless-nu-i-lager/"},{"d":"2018-02-06","n":"New a-Six Wireless starts shipping today","u":"/investor-relations/press-releases/2018/new-a-six-wireless-starts-shipping-today/"},{"d":"2018-01-30","n":"Jays Group AB (publ) offentliggör prospekt i samband med företrädesemission","u":"/investor-relations/press-releases/2018/jays-group-ab-publ-offentliggor-prospekt-i-samband-med-foretradesemission/"},{"d":"2018-01-18","n":"Jays Group AB (publ) genomför nyemission för att finansiera en offensiv tillväxtstrategi","u":"/investor-relations/press-releases/2018/jays-group-ab-publ-genomfor-nyemission-for-att-finansiera-en-offensiv-tillvaxtstrategi/"},{"d":"2018-01-04","n":"Jays Group AB (publ) har hållit årsstämma","u":"/investor-relations/press-releases/2018/jays-group-ab-publ-har-hallit-arsstamma/"},{"d":"2017-12-21","n":"Jays announces partnership with HMV Retail Ltd. in the UK","u":"/investor-relations/press-releases/2017/jays-announces-partnership-with-hmv-retail-ltd-in-the-uk/"},{"d":"2017-12-21","n":"Jays inleder partnerskap med HMV Retail Ltd. i Storbritannien","u":"/investor-relations/press-releases/2017/jays-inleder-partnerskap-med-hmv-retail-ltd-i-storbritannien/"},{"d":"2017-12-13","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i Jays Group AB","u":"/investor-relations/press-releases/2017/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-jays-group-ab/"},{"d":"2017-12-11","n":"Patrik Mellin lämnar styrelsen i Jays Group AB","u":"/investor-relations/press-releases/2017/patrik-mellin-lamnar-styrelsen-i-jays-group-ab/"},{"d":"2017-12-05","n":"Jays lanserar a-Six Wireless med exceptionell batteritid","u":"/investor-relations/press-releases/2017/jays-lanserar-a-six-wireless-med-exceptionell-batteritid/"},{"d":"2017-12-05","n":"Jays launches a-Six Wireless with exceptional battery life","u":"/investor-relations/press-releases/2017/jays-launches-a-six-wireless-with-exceptional-battery-life/"},{"d":"2017-11-29","n":"Delårsrapport Q2 Maj-Oktober 2017","u":"/investor-relations/press-releases/2017/delarsrapport-q2-maj-oktober-2017/"},{"d":"2017-11-23","n":"Detaljerade finansiella mål i Jays Group AB för år 2018-2020","u":"/investor-relations/press-releases/2017/detaljerade-finansiella-mal-i-jays-group-ab-for-ar-2018-2020/"},{"d":"2017-11-21","n":"Jays CFO lämnar bolaget","u":"/investor-relations/press-releases/2017/jays-cfo-lamnar-bolaget/"},{"d":"2017-11-15","n":"Ny strategi och långsiktiga finansiella mål i Jays Group AB","u":"/investor-relations/press-releases/2017/ny-strategi-och-langsiktiga-finansiella-mal-i-jays-group-ab/"},{"d":"2017-11-02","n":"Jays announces partnership with Singapore distributor iFactory Asia","u":"/investor-relations/press-releases/2017/jays-announces-partnership-with-singapore-distributor-ifactory-asia/"},{"d":"2017-11-02","n":"Jays tecknar distributionsavtal för Singapore med iFactory Asia","u":"/investor-relations/press-releases/2017/jays-tecknar-distributionsavtal-for-singapore-med-ifactory-asia/"},{"d":"2017-10-20","n":"Jays AB (publ) har hållit årsstämma","u":"/investor-relations/press-releases/2017/jays-ab-publ-har-hallit-arsstamma/"},{"d":"2017-10-17","n":"Ändrat rapportdatum för delårsrapport Q2 Augusti-Oktober 2017","u":"/investor-relations/press-releases/2017/andrat-rapportdatum-for-delarsrapport-q2-augusti-oktober-2017/"},{"d":"2017-10-16","n":"Jays strengthens its commercial team","u":"/investor-relations/press-releases/2017/jays-strengthens-its-commercial-team/"},{"d":"2017-10-16","n":"Jays förstärker sitt kommersiella team","u":"/investor-relations/press-releases/2017/jays-forstarker-sitt-kommersiella-team/"},{"d":"2017-10-06","n":"Jays announces partnership with tech distributor RLVNT","u":"/investor-relations/press-releases/2017/jays-announces-partnership-with-tech-distributor-rlvnt/"},{"d":"2017-10-06","n":"Jays tecknar distributionsavtal med RLVNT","u":"/investor-relations/press-releases/2017/jays-tecknar-distributionsavtal-med-rlvnt/"},{"d":"2017-09-29","n":"Delårsrapport Q1 Maj-Juli 2017","u":"/investor-relations/press-releases/2017/delarsrapport-q1-maj-juli-2017/"},{"d":"2017-09-27","n":"Jays lanserar u-JAYS Wireless i Ryssland med M.video","u":"/investor-relations/press-releases/2017/jays-lanserar-u-jays-wireless-i-ryssland-med-mvideo/"},{"d":"2017-09-27","n":"Jays launches u-JAYS Wireless in Russia with M.video","u":"/investor-relations/press-releases/2017/jays-launches-u-jays-wireless-in-russia-with-mvideo/"},{"d":"2017-09-21","n":"Kallelse till årsstämma i Jays AB (publ)","u":"/investor-relations/press-releases/2017/kallelse-till-arsstamma-i-jays-ab-publ/"},{"d":"2017-07-13","n":"Jays styrelseordförande ökar sitt ägande i bolaget","u":"/investor-relations/press-releases/2017/jays-styrelseordforande-okar-sitt-agande-i-bolaget/"},{"d":"2017-07-05","n":"Jays styrelseordförande ökar sitt ägande i bolaget","u":"/investor-relations/press-releases/2017/jays-styrelseordforande-okar-sitt-agande-i-bolaget-2017-07-05/"},{"d":"2017-06-30","n":"Bokslutskommuniké Maj 2016-April 2017","u":"/investor-relations/press-releases/2017/bokslutskommunike-maj-2016-april-2017/"},{"d":"2017-06-01","n":"Hexatronics grundare investerar i Jays AB (publ)","u":"/investor-relations/press-releases/2017/hexatronics-grundare-investerar-i-jays-ab-publ/"},{"d":"2017-05-31","n":"Jays AB (publ) stärker sin finansiella ställning genom riktad nyemission","u":"/investor-relations/press-releases/2017/jays-ab-publ-starker-sin-finansiella-stallning-genom-riktad-nyemission/"},{"d":"2017-05-30","n":"Jays AB (publ) har hållit årsstämma","u":"/investor-relations/press-releases/2017/jays-ab-publ-har-hallit-arsstamma-2017-05-30/"},{"d":"2017-05-30","n":"Ny VD i Jays AB","u":"/investor-relations/press-releases/2017/ny-vd-i-jays-ab/"},{"d":"2017-05-29","n":"Ledningsförändring i Jays AB","u":"/investor-relations/press-releases/2017/ledningsforandring-i-jays-ab/"},{"d":"2017-03-30","n":"Delårsrapport Q3 Maj 2016-Januari 2017","u":"/investor-relations/press-releases/2017/delarsrapport-q3-maj-2016-januari-2017/"},{"d":"2017-01-20","n":"u-JAYS Wireless nu i lager","u":"/investor-relations/press-releases/2017/u-jays-wireless-nu-i-lager/"},{"d":"2017-01-20","n":"u-JAYS Wireless now in stock","u":"/investor-relations/press-releases/2017/u-jays-wireless-now-in-stock/"},{"d":"2016-12-16","n":"Delårsrapport Q2 Maj-Oktober 2016","u":"/investor-relations/press-releases/2016/delarsrapport-q2-maj-oktober-2016/"},{"d":"2016-12-01","n":"Celebratory q-JAYS Anniversary edition earphones now available","u":"/investor-relations/press-releases/2016/celebratory-q-jays-anniversary-edition-earphones-now-available/"},{"d":"2016-12-01","n":"Jubileumshörluren q-JAYS Anniversary edition nu tillgänglig","u":"/investor-relations/press-releases/2016/jubileumshorluren-q-jays-anniversary-edition-nu-tillganglig/"},{"d":"2016-11-08","n":"Jays öppnar förhandsbokning av q-JAYS Anniversary edition earphones","u":"/investor-relations/press-releases/2016/jays-oppnar-forhandsbokning-av-q-jays-anniversary-edition-earphones/"},{"d":"2016-11-08","n":"Jays open pre-order for celebratory q-JAYS Anniversary edition earphones","u":"/investor-relations/press-releases/2016/jays-open-pre-order-for-celebratory-q-jays-anniversary-edition-earphones/"},{"d":"2016-10-27","n":"Jays announce partnership with Japanese audio distributor Bravell Inc.","u":"/investor-relations/press-releases/2016/jays-announce-partnership-with-japanese-audio-distributor-bravell-inc/"},{"d":"2016-10-27","n":"Jays tecknar avtal med japanska distributören Bravell Inc.","u":"/investor-relations/press-releases/2016/jays-tecknar-avtal-med-japanska-distributoren-bravell-inc/"},{"d":"2016-09-30","n":"Delårsrapport Q1 Maj-Juli 2016","u":"/investor-relations/press-releases/2016/delarsrapport-q1-maj-juli-2016/"},{"d":"2016-09-27","n":"Swedish headphone maker Jays to introduce new wireless headphone at Rocky Mountain Audio Fest","u":"/investor-relations/press-releases/2016/swedish-headphone-maker-jays-to-introduce-new-wireless-headphone-at-rocky-mountain-audio-fest/"},{"d":"2016-09-27","n":"Svenska hörslurstillverkaren Jays introducerar nya trådlösa hörlurar på Rocky Mountain Audio Fest","u":"/investor-relations/press-releases/2016/svenska-horslurstillverkaren-jays-introducerar-nya-tradlosa-horlurar-pa-rocky-mountain-audio-fest/"},{"d":"2016-09-21","n":"Jays AB (publ) har hållit årsstämma","u":"/investor-relations/press-releases/2016/jays-ab-publ-har-hallit-arsstamma/"},{"d":"2016-09-05","n":"Styrelseändring i Jays AB (publ)","u":"/investor-relations/press-releases/2016/styrelseandring-i-jays-ab-publ/"},{"d":"2016-09-01","n":"Jays klipper kabeln och introducerar u-JAYS Wireless","u":"/investor-relations/press-releases/2016/jays-klipper-kabeln-och-introducerar-u-jays-wireless/"},{"d":"2016-09-01","n":"Jays cuts the cable and introduces u-JAYS Wireless","u":"/investor-relations/press-releases/2016/jays-cuts-the-cable-and-introduces-u-jays-wireless/"},{"d":"2016-08-23","n":"Kallelse till årsstämma i Jays AB (publ)","u":"/investor-relations/press-releases/2016/kallelse-till-arsstamma-i-jays-ab-publ/"},{"d":"2016-06-30","n":"Jays AB (publ); Bokslutskommuniké Maj 2015-April 2016","u":"/investor-relations/press-releases/2016/jays-ab-publ-bokslutskommunike-maj-2015-april-2016/"},{"d":"2016-06-10","n":"Jays signs global purchase agreement with Brightstar Corp.","u":"/investor-relations/press-releases/2016/jays-signs-global-purchase-agreement-with-brightstar-corp/"},{"d":"2016-06-10","n":"Jays tecknar globalt ramavtal med Brightstar Corp.","u":"/investor-relations/press-releases/2016/jays-tecknar-globalt-ramavtal-med-brightstar-corp/"},{"d":"2016-05-09","n":"JAYS celebrates 10 years with limited Anniversary Edition of q-JAYS Reference earphones","u":"/investor-relations/press-releases/2016/jays-celebrates-10-years-with-limited-anniversary-edition-of-q-jays-reference-earphones/"},{"d":"2016-05-09","n":"JAYS firar 10 år med q-JAYS Reference earphones i en begränsad jubileumsupplaga","u":"/investor-relations/press-releases/2016/jays-firar-10-ar-med-q-jays-reference-earphones-i-en-begransad-jubileumsupplaga/"},{"d":"2016-03-31","n":"Jays AB (publ); Delårsrapport Q3 Maj 2015 - Januari 2016","u":"/investor-relations/press-releases/2016/jays-ab-publ-delarsrapport-q3-maj-2015---januari-2016/"},{"d":"2016-01-29","n":"u-JAYS hits the market","u":"/investor-relations/press-releases/2016/u-jays-hits-the-market/"},{"d":"2016-01-29","n":"u-JAYS nu tillgänglig","u":"/investor-relations/press-releases/2016/u-jays-nu-tillganglig/"},{"d":"2015-12-18","n":"Jays AB (publ); Delårsrapport Q2 Maj-Oktober 2015","u":"/investor-relations/press-releases/2015/jays-ab-publ-delarsrapport-q2-maj-oktober-2015/"},{"d":"2015-10-22","n":"Jays AB (publ) har hållit årsstämma","u":"/investor-relations/press-releases/2015/jays-ab-publ-har-hallit-arsstamma/"},{"d":"2015-10-20","n":"Jays launching a-JAYS Four+","u":"/investor-relations/press-releases/2015/jays-launching-a-jays-four/"},{"d":"2015-10-20","n":"Jays lanserar a-JAYS Four+","u":"/investor-relations/press-releases/2015/jays-lanserar-a-jays-four/"},{"d":"2015-09-25","n":"Jays AB (publ) - Delårsrapport Q1 Maj-Juli 2015","u":"/investor-relations/press-releases/2015/jays-ab-publ---delarsrapport-q1-maj-juli-2015/"},{"d":"2015-09-24","n":"Kallelse till årsstämma i Jays AB (publ)","u":"/investor-relations/press-releases/2015/kallelse-till-arsstamma-i-jays-ab-publ/"},{"d":"2015-09-24","n":"Jays announces the date for pre-order of the new u-JAYS series","u":"/investor-relations/press-releases/2015/jays-announces-the-date-for-pre-order-of-the-new-u-jays-series/"},{"d":"2015-09-24","n":"Jays annonserar datum för förhandsbokning av nya serien u-JAYS","u":"/investor-relations/press-releases/2015/jays-annonserar-datum-for-forhandsbokning-av-nya-serien-u-jays/"},{"d":"2015-07-20","n":"New reference q-JAYS earphones start shipping today","u":"/investor-relations/press-releases/2015/new-reference-q-jays-earphones-start-shipping-today/"},{"d":"2015-07-20","n":"Nya referenshörluren q-JAYS finns nu tillgänglig för försäljning","u":"/investor-relations/press-releases/2015/nya-referenshorluren-q-jays-finns-nu--tillganglig-for-forsaljning/"},{"d":"2015-06-26","n":"Jays AB (publ) - Bokslutskommuniké Maj 2014–April 2015","u":"/investor-relations/press-releases/2015/jays-ab-publ---bokslutskommunike-maj-2014april-2015/"},{"d":"2015-06-25","n":"Jays AB (publ) - Jays företrädesemission avslutad","u":"/investor-relations/press-releases/2015/jays-ab-publ---jays-foretradesemission-avslutad/"},{"d":"2015-06-05","n":"Jays AB (publ) - Offentliggörande av Emissionsmemorandum","u":"/investor-relations/press-releases/2015/jays-ab-publ---offentliggorande-av-emissionsmemorandum/"},{"d":"2015-05-26","n":"Jays genomför fullt säkerställd företrädesemission","u":"/investor-relations/press-releases/2015/jays-genomfor-fullt-sakerstalld-foretradesemission/"},{"d":"2015-05-26","n":"Jays extends the cooperation with Brightstar","u":"/investor-relations/press-releases/2015/jays-extends-the-cooperation-with-brightstar/"},{"d":"2015-05-26","n":"Jays expanderar internationellt tillsammans med Brightstar Corp.","u":"/investor-relations/press-releases/2015/jays-expanderar-internationellt-tillsammans-med-brightstar-corp/"},{"d":"2015-05-18","n":"Jays presents new benchmark with u-JAYS on-ear headphones","u":"/investor-relations/press-releases/2015/jays-presents-new-benchmark-with-u-jays-on-ear-headphones/"},{"d":"2015-05-18","n":"Jays presenterar nästa nivå i komfort, hållbarhet och ljudkvalitet med nya utanpåliggande hörluren u-JAYS","u":"/investor-relations/press-releases/2015/jays-presenterar-nasta-niva-i-komfort-hallbarhet-och-ljudkvalitet-med-nya-utanpaliggande-horluren-u-jays/"},{"d":"2015-03-27","n":"Jays AB (publ) - Delårsrapport Q3 Maj 2014 – Januari 2015","u":"/investor-relations/press-releases/2015/jays-ab-publ---delarsrapport-q3-maj-2014--januari-2015/"},{"d":"2015-02-03","n":"Jays lanserar nya q-JAYS – Världens minsta in-ear hörlur med utbytbara kablar","u":"/investor-relations/press-releases/2015/jays-lanserar-nya-q-jays--varldens-minsta-in-ear-horlur-med-utbytbara-kablar/"},{"d":"2015-02-03","n":"Jays launches new q-JAYS - World’s smallest earphones with exchangeable cables","u":"/investor-relations/press-releases/2015/jays-launches-new-q-jays---worlds-smallest-earphones-with-exchangeable-cables/"},{"d":"2014-12-17","n":"Jays AB (publ); Delårsrapport Q2 Maj–Oktober 2014","u":"/investor-relations/press-releases/2014/jays-ab-publ-delarsrapport-q2-majoktober-2014/"},{"d":"2014-11-04","n":"Jays sluter avtal med Ascendeo France","u":"/investor-relations/press-releases/2014/jays-sluter-avtal-med-ascendeo-france/"},{"d":"2014-11-04","n":"Jays teams up with Ascendeo France","u":"/investor-relations/press-releases/2014/jays-teams-up-with-ascendeo-france/"},{"d":"2014-10-27","n":"Jays teams up with Algam France","u":"/investor-relations/press-releases/2014/jays-teams-up-with-algam-france/"},{"d":"2014-10-27","n":"Jays sluter avtal med Algam France","u":"/investor-relations/press-releases/2014/jays-sluter-avtal-med-algam-france/"},{"d":"2014-10-23","n":"Jays AB (publ) har hållit årsstämma","u":"/investor-relations/press-releases/2014/jays-ab-publ-har-hallit-arsstamma/"},{"d":"2014-10-21","n":"Jays teams up with Comply™","u":"/investor-relations/press-releases/2014/jays-teams-up-with-comply/"},{"d":"2014-10-21","n":"Jays i samarbete med Comply™","u":"/investor-relations/press-releases/2014/jays-i-samarbete-med-comply/"},{"d":"2014-10-01","n":"Jays AB (publ) has published its Annual Report for 2013/2014 at www.jays.se","u":"/investor-relations/press-releases/2014/jays-ab-publ-has-published-its-annual-report-for-20132014-at-wwwjaysse/"},{"d":"2014-10-01","n":"Jays AB (publ) publicerar sin årsredovisning för Maj 2013 – April 2014 på www.jays.se","u":"/investor-relations/press-releases/2014/jays-ab-publ-publicerar-sin-arsredovisning-for-maj-2013--april-2014-pa-wwwjaysse/"},{"d":"2014-09-26","n":"Jays AB (publ) - Delårsrapport Q1 Maj–Juli 2014","u":"/investor-relations/press-releases/2014/jays-ab-publ---delarsrapport-q1-majjuli-2014/"},{"d":"2014-09-24","n":"KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I JAYS AB (PUBL)","u":"/investor-relations/press-releases/2014/kallelse-till-arsstamma-i-jays-ab-publ/"},{"d":"2014-09-19","n":"Jays is launching a new responsive website with optimized shopping experience","u":"/investor-relations/press-releases/2014/jays-is-launching-a-new-responsive-website-with-optimized-shopping-experience/"},{"d":"2014-09-19","n":"Jays lanserar ny responsiv webbsida för optimerad upplevelse","u":"/investor-relations/press-releases/2014/jays-lanserar-ny-responsiv-webbsida-for-optimerad-upplevelse/"},{"d":"2014-09-08","n":"Jays to establish branch in France","u":"/investor-relations/press-releases/2014/jays-to-establish-branch-in-france/"},{"d":"2014-09-08","n":"Jays öppnar filial i Frankrike","u":"/investor-relations/press-releases/2014/jays-oppnar-filial-i-frankrike/"},{"d":"2014-06-27","n":"Jays AB (publ) - Bokslutskommuniké Maj 2013 – April 2014","u":"/investor-relations/press-releases/2014/jays-ab-publ---bokslutskommunike-maj-2013--april-2014/"},{"d":"2014-06-26","n":"Jays sluter avtal med Mobileistic för USA","u":"/investor-relations/press-releases/2014/jays-sluter-avtal-med-mobileistic-for-usa/"},{"d":"2014-06-26","n":"Jays teams up with Mobileistic for the US","u":"/investor-relations/press-releases/2014/jays-teams-up-with-mobileistic-for-the-us/"},{"d":"2014-05-28","n":"Jays teams up with T-Mobile in the US","u":"/investor-relations/press-releases/2014/jays-teams-up-with-t-mobile-in-the-us/"},{"d":"2014-05-27","n":"Jays sluter avtal med T-Mobile för USA","u":"/investor-relations/press-releases/2014/jays-sluter-avtal-med-t-mobile-for-usa/"},{"d":"2014-03-28","n":"Jays AB (publ) - Delårsrapport Maj 2013 – Januari 2014","u":"/investor-relations/press-releases/2014/jays-ab-publ---delarsrapport-maj-2013--januari-2014/"},{"d":"2014-02-11","n":"JAYS of Sweden makes a-JAYS Five for Windows Phone available at Microsoft Retail Stores in the US","u":"/investor-relations/press-releases/2014/jays-of-sweden-makes-a-jays-five-for-windows-phone-available-at-microsoft-retail-stores-in-the-us/"},{"d":"2014-02-11","n":"Jays hyllade modell a-JAYS Five f��r Windows Phone blir tillgänglig hos Microsoft Retail Stores i USA","u":"/investor-relations/press-releases/2014/jays-hyllade-modell-a-jays-five-for-windows-phone-blir-tillganglig-hos-microsoft-retail-stores-i-usa/"},{"d":"2014-01-30","n":"Jays fortsätter sin europeiska expansion i Benelux med Frequency","u":"/investor-relations/press-releases/2014/jays-fortsatter-sin-europeiska-expansion-i-benelux-med-frequency/"},{"d":"2014-01-30","n":"Jays continues its European expansion into Benelux with Frequency","u":"/investor-relations/press-releases/2014/jays-continues-its-european-expansion-into-benelux-with-frequency/"},{"d":"2013-12-17","n":"Delårsrapport Maj - Oktober 2013","u":"/investor-relations/press-releases/2013/delarsrapport-maj---oktober-2013/"},{"d":"2013-11-14","n":"Jays sluter avtal med Al Fahim Avenue Group för Mellanöstern","u":"/investor-relations/press-releases/2013/jays-sluter-avtal-med-al-fahim-avenue-group-for-mellanostern/"},{"d":"2013-11-14","n":"Jays is partnering with Al Fahim Avenue Group for Middle East Region","u":"/investor-relations/press-releases/2013/jays-is-partnering-with-al-fahim-avenue-group-for-middle-east-region/"},{"d":"2013-10-10","n":"Jays AB (publ) - Bolagsstämmokommuniké","u":"/investor-relations/press-releases/2013/jays-ab-publ---bolagsstammokommunike/"},{"d":"2013-09-27","n":"Jays AB (publ) – Delårsrapport Maj-Juli 2013","u":"/investor-relations/press-releases/2013/jays-ab-publ--delarsrapport-maj-juli-2013/"},{"d":"2013-09-18","n":"Jays AB (publ) publicerar sin årsredovisning för Maj 2012 - April 2013 på www.jays.se","u":"/investor-relations/press-releases/2013/jays-ab-publ-publicerar-sin-arsredovisning-for-maj-2012---april-2013-pa-wwwjaysse/"},{"d":"2013-09-04","n":"KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I JAYS AB (PUBL)","u":"/investor-relations/press-releases/2013/kallelse-till-arsstamma-i-jays-ab-publ/"},{"d":"2013-06-28","n":"Jays AB (publ) Bokslutskommuniké Maj 2012 – April 2013","u":"/investor-relations/press-releases/2013/jays-ab-publ-bokslutskommunike-maj-2012--april-2013/"},{"d":"2013-06-17","n":"Jays teams up with 20:20 Mobile for the Nordic and Baltic regions","u":"/investor-relations/press-releases/2013/jays-teams-up-with-2020-mobile-for-the-nordic-and-baltic-regions/"},{"d":"2013-06-17","n":"Jays expanderar i Norden & Baltikum tillsammans med 20:20 Mobile","u":"/investor-relations/press-releases/2013/jays-expanderar-i-norden--baltikum-tillsammans-med-2020-mobile/"},{"d":"2013-05-16","n":"Jays includes everyone with new a-JAYS Five in a new concept; The world’s first earphones in three versions for iOS, Windows and Android","u":"/investor-relations/press-releases/2013/jays-includes-everyone-with-new-a-jays-five-in-a-new-concept-the-worlds-first-earphones-in-three-versions-for-ios-windows-and-android/"},{"d":"2013-05-16","n":"Jays inkluderar alla med nya a-JAYS Five i ett nytt koncept; Världens första hörlur i tre versioner för iOS, Windows och Android","u":"/investor-relations/press-releases/2013/jays-inkluderar-alla-med-nya-a-jays-five-i-ett-nytt-koncept-varldens-forsta-horlur-i-tre-versioner-for-ios-windows-och-android/"},{"d":"2013-03-27","n":"Delårsrapport Maj 2012 – Januari 2013","u":"/investor-relations/press-releases/2013/delarsrapport-maj-2012--januari-2013/"},{"d":"2013-02-04","n":"Niklas Johansson har avgått som revisor i Jays AB (publ)","u":"/investor-relations/press-releases/2013/niklas-johansson-har-avgatt-som-revisor-i-jays-ab-publ/"},{"d":"2013-01-25","n":"Jays sluter avtal med Carphone Warehouse för Storbritannien","u":"/investor-relations/press-releases/2013/jays-sluter-avtal-med-carphone-warehouse-for-storbritannien/"},{"d":"2012-12-17","n":"JAYS tar Mobile Music till Taiwan","u":"/investor-relations/press-releases/2012/jays-tar-mobile-music-till-taiwan/"},{"d":"2012-12-17","n":"JAYS Mobile Music launching in Taiwan","u":"/investor-relations/press-releases/2012/jays-mobile-music-launching-in-taiwan/"},{"d":"2012-12-14","n":"Jays visar kraftigt ökad vinst för andra kvartalet","u":"/investor-relations/press-releases/2012/jays-visar-kraftigt-okad-vinst-for-andra-kvartalet/"},{"d":"2012-11-16","n":"JAYS Mobile Music launching in Italy","u":"/investor-relations/press-releases/2012/jays-mobile-music-launching-in-italy/"},{"d":"2012-11-15","n":"JAYS Mobile Music lanseras i Italien","u":"/investor-relations/press-releases/2012/jays-mobile-music-lanseras-i-italien/"},{"d":"2012-11-09","n":"JAYS Mobile Music expanderar i Asien & Stillahavsregionen","u":"/investor-relations/press-releases/2012/jays-mobile-music-expanderar-i-asien--stillahavsregionen/"},{"d":"2012-11-09","n":"JAYS Mobile Music expands in the Asia Pacific region","u":"/investor-relations/press-releases/2012/jays-mobile-music-expands-in-the-asia-pacific-region/"},{"d":"2012-10-19","n":"Jays augments the musical experience with JAYS Curves","u":"/investor-relations/press-releases/2012/jays-augments-the-musical-experience-with-jays-curves/"},{"d":"2012-10-19","n":"Jays förstärker musikupplevelsen med JAYS Curves","u":"/investor-relations/press-releases/2012/jays-forstarker-musikupplevelsen-med-jays-curves/"},{"d":"2012-10-16","n":"Ledning och anställda i Jays tecknar nya aktier med stöd av teckningsoptioner","u":"/investor-relations/press-releases/2012/ledning-och-anstallda-i-jays-tecknar-nya-aktier-med-stod-av-teckningsoptioner/"},{"d":"2012-10-12","n":"Jays lanserar Mobile Music i Norge","u":"/investor-relations/press-releases/2012/jays-lanserar-mobile-music-i-norge/"},{"d":"2012-10-05","n":"Den svenska hörlurstillverkaren JAYS AB (publ) har idag hållit årsstämma","u":"/investor-relations/press-releases/2012/den-svenska-horlurstillverkaren-jays-ab-publ-har-idag-hallit-arsstamma/"},{"d":"2012-09-28","n":"Delårsrapport Maj - Juli 2012","u":"/investor-relations/press-releases/2012/delarsrapport-maj---juli-2012/"},{"d":"2012-08-31","n":"Kallelse till årsstämma","u":"/investor-relations/press-releases/2012/kallelse-till-arsstamma/"},{"d":"2012-08-03","n":"Jays signs agreement with the largest distribution company in South Korea – SK Networks","u":"/investor-relations/press-releases/2012/jays-signs-agreement-with-the-largest-distribution-company-in-south-korea--sk-networks/"},{"d":"2012-08-03","n":"Jays sluter avtal med Sydkoreas största distributör SK Networks","u":"/investor-relations/press-releases/2012/jays-sluter-avtal-med-sydkoreas-storsta-distributor-sk-networks/"},{"d":"2012-06-28","n":"Bokslutskommuniké Maj 2011 – April 2012","u":"/investor-relations/press-releases/2012/bokslutskommunike-maj-2011--april-2012/"},{"d":"2012-06-15","n":"Jays in exclusive cooperation with Frequency Telecom for United Kingdom","u":"/investor-relations/press-releases/2012/jays-in-exclusive-cooperation-with-frequency-telecom-for-united-kingdom/"},{"d":"2012-06-14","n":"Jays i exklusivt samarbete med Frequency Telecom för Storbritannien","u":"/investor-relations/press-releases/2012/jays-i-exklusivt-samarbete-med-frequency-telecom-for-storbritannien/"},{"d":"2012-06-08","n":"Jays fills in the blanks with JAYS Web Store","u":"/investor-relations/press-releases/2012/jays-fills-in-the-blanks-with-jays-web-store/"},{"d":"2012-06-06","n":"Jays celebrates Polish partnership with Horn at the world’s biggest party, Ultra Music Festival in Warsaw","u":"/investor-relations/press-releases/2012/jays-celebrates-polish-partnership-with-horn-at-the-worlds-biggest-party-ultra-music-festival-in-warsaw/"},{"d":"2012-06-05","n":"Jays expanderar i Polen och firar med världens största party på Ultra Music Festival i Warszawa","u":"/investor-relations/press-releases/2012/jays-expanderar-i-polen-och-firar-med-varldens-storsta-party-pa-ultra-music-festival-i-warszawa/"},{"d":"2012-06-01","n":"JAYS på turné med Kingsize Magazine","u":"/investor-relations/press-releases/2012/jays-pa-turne-med-kingsize-magazine/"},{"d":"2012-05-07","n":"Jays tillförs väsentligt kapital via teckningsoptioner","u":"/investor-relations/press-releases/2012/jays-tillfors-vasentligt-kapital-via-teckningsoptioner/"},{"d":"2012-04-24","n":"Jays wins shelf space at FNAC in France","u":"/investor-relations/press-releases/2012/jays-wins-shelf-space-at-fnac-in-france/"},{"d":"2012-04-24","n":"Jays vinner hyllplats hos FNAC i Frankrike","u":"/investor-relations/press-releases/2012/jays-vinner-hyllplats-hos-fnac-i-frankrike/"},{"d":"2012-04-19","n":"Transferator AB avser att fullt ut nyttja sina teckningsoptioner för teckning av nya aktier i Jays AB (publ)","u":"/investor-relations/press-releases/2012/transferator-ab-avser-att-fullt-ut-nyttja-sina-teckningsoptioner-for-teckning-av-nya-aktier-i-jays-ab-publ/"},{"d":"2012-03-30","n":"Jays visar positivt nettoresultat för tredje kvartalet 2012","u":"/investor-relations/press-releases/2012/jays-visar-positivt-nettoresultat-for-tredje-kvartalet-2012/"},{"d":"2012-03-15","n":"Jakob Johansson ny styrelseordförande i Jays.","u":"/investor-relations/press-releases/2012/jakob-johansson-ny-styrelseordforande-i-jays/"},{"d":"2012-01-27","n":"Jays teams up with Samsung","u":"/investor-relations/press-releases/2012/jays-teams-up-with-samsung/"},{"d":"2012-01-27","n":"Jays i samarbete med Samsung","u":"/investor-relations/press-releases/2012/jays-i-samarbete-med-samsung/"}]
Download excel


Trades

Price SEK Volume Buyer Seller Time

Performance

Order book

Köp Volym     Volym Sälj