Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Transferator AB avser att fullt ut nyttja sina teckningsoptioner för teckning av nya aktier i Jays AB (publ)

Transferator AB, huvudägare i Jays AB (publ) har den 18 april 2012 genomskriftlig anmälan till Bolaget meddelat att de avser att teckna 283 815 st nyaaktier i Jays AB (publ) genom nyttjande av teckningsoptioner JAYS TO 2, vilkettillför bolaget 2 838 150 SEK.Jays AB (publ) (”Jays”) är listat på NASDAQ OMX First North och CertifiedAdvisor är Remium Nordic AB. Bolaget utgav i samband med en företrädesemission ioktober 2011 teckningsoptioner av serie 2011/2012, JAYS TO 2. Dessateckningsoptioner kan utnyttjas för teckning av nya aktier till och med den 30april 2012.Villkor för teckningsoptioner serie 2011/2012 iJaysVillkor:                                   En (1) teckningsoption gerrätt att teckna en (1) ny aktie i JaysTeckningstid:Till och med den 30 april 2012Teckningskurs:                       10,00 SEKper aktieKortnamn:                              JAYS TO 2ISIN-kod:                              SE0004269561För anmälningssedel, vänligense www.remium.com. För övrig information hänvisas till ”Villkor förteckningsoptioner av serie 2011/2012 i Jays AB”, sidorna 82-89 i Jays AB:semissionsprospekt daterat oktober 2011, se www.jays.se.För mer information,vänligen kontaktaRune Torbjörnsen, VD Jays AB (publ)Mobil: +46 (0)733-730 770E-post: rune.torbjornsen@jays.seJays AB (publ) develops, designs and produces earphones and equipment forportable media players. Jays supplies high quality products, aimed to providethe user with maximum sound experience. Jays passion is the quest for theperfect sound – the sound that affects and inspires users body and soul. Thecompany is expanding rapidly and its products are being sold in more than 25countries worldwide.

Attachments