Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Jays AB (publ) – Delårsrapport Maj-Juli 2013

Den svenska hörlurstillverkaren Jays AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för perioden Maj-Juli 2013 och redovisar en svag inledning på verksamhetsåret i väntan på den nya produktserien

Stockholm, Sverige, 2013-09-27 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

 

KVARTALET I KORTHET

  • Intäkterna minskade med 60 % (59 % i lokal valuta) och uppgick till 8,4 MSEK (21,0)
  • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till -1,1 MSEK  (3,0)
  • Resultat efter skatt uppgick till -1,1 MSEK  (2,6)
  • Bruttomarginalen uppgick till 42 %  (43)

 

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • Jays lanserar nya produktserien a-JAYS Five med ett nytt koncept – iWA; Världens första hörlur i tre versioner för iOS, Windows och Android
  • Jays expanderar i Norden och Baltikum med 20:20 Mobile

 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Jays styrelse kallar till årsstämma och presenterar ett förslag om ett nytt teckningsoptionsprogram för Jays personal

 

VD RUNE TORBJÖRNSEN KOMMENTERAR:          

– Att försäljningen blev låg för kvartalet var väntat eftersom distributörer i framför allt Norden och Asien tog på sig stora lager i april. Vidare har distributörerna varit återhållsamma med ordrar i väntan på den nya produktserien a-JAYS Five för att kunna satsa offensivt på denna lansering. De nya produkterna förväntades att kunna levereras ut under september, men på grund av vissa förseningar i fabrik har leveranserna blivit framskjutna och förväntas nu ske under senare delen av andra kvartalet. Nu arbetar vi för att säkerställa maximal upprampning av produktionen för att kunna möta efterfrågan på de nya produkterna inför julhandeln.

Parallellt fortsätter ett aktivt införsäljningsarbete av den nya serien med omfattande resor på befintliga och nya marknader. Där möter vi dagligen distributörer som är mycket positiva till vårt iWA-koncept, som förutom hög ljudkvalitet signerad Jays, erbjuder en tydlighet och enkelhet som efterfrågas av både konsumenter och retail.


För mer information, vänligen kontakta:

         Rune Torbjörnsen, VD Jays AB (publ)
         Mobil: +46 (0)733-730 770
         E-post: rune.torbjornsen@jays.se