Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Jays AB (publ) - Delårsrapport Q3 Maj 2014 – Januari 2015

Den svenska hörlurstillverkaren Jays AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för kvartalet november 2014 - januari 2015 och redovisar ett kvartal som drabbats hårt av ändrade inköpsmönster hos distributör samt valuta-kursförluster till följd av den svaga kronan.

Stockholm, Sverige, 2015-03-27 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  


NOV 2014 - JAN 2015 (3 mån)

 • Intäkter 10,1 MSEK (22,0)  
 • Rörelseresultat (EBITA) -4,7 MSEK (3,6)
 • Resultat efter skatt -4,8 MSEK (3,6)
 • Bruttomarginal 43 % (46)

 

MAJ 2014 - JAN 2015 (9 mån)

 • Intäkter 46,4 MSEK (51,7)  
 • Rörelseresultat (EBITA) -4,5 MSEK (6,0)
 • Resultat efter skatt -4,8 MSEK (6,1)
 • Bruttomarginal 42% (45)

 

HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Jays tecknar avtal med Ascendeo France

 

HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • Jays lanserar nya q-JAYS, världens minsta in-ear-hörlur med utbytbara kablar
 • Jays medverkar på High End-Mässan i Stockholm och presenterar nya referenshörluren q-JAYS
 • Jays medverkar tillsammans med Brightstar på internationella mässan Mobile World Congress (MWC) i Barcelona

 

VD RUNE TORBJÖRNSEN KOMMENTERAR:   

”Den svaga försäljningen för tredje kvartalet förklaras av väsentligen lägre inköpsvolymer från vår nordiska distributör. Den extraordinärt låga nivån jämfört med föregående år är dock inte relaterad till lägre genomförsäljning i butik, då denna rapporteras ligga stabilt på samma volymer som föregående år, utan handlar om en anpassning hos distributören för att uppnå minskad kapitalbindning. Vi har även drabbats hårt av den senaste tidens utveckling med försvagad krona då merparten av våra leverantörsskulder betalas i dollar. Detta gör det ännu viktigare för oss att skala upp vår affär globalt och genom en ökad fakturering i USD minska vår valutaexponering. Detta är något vi arbetar intensivt med just nu, bland annat genom att knyta ihop trådarna efter vår medverkan på Mobile World Congress i Barcelona där vi fick möjlighet att på rätt nivå diskutera intressanta samarbetsmöjligheter internationellt”.


För mer information, vänligen kontakta:

         Rune Torbjörnsen, VD Jays AB (publ)
         Mobil: +46 (0)733-730 770
         E-post: rune.torbjornsen@jays.se