Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Jays AB (publ) - Offentliggörande av Emissionsmemorandum

Det svenska hörlursbolaget Jays AB (publ) har idag offentliggjort emissionsmemorandum i samband med förestående företrädesemission. Emissionsmemorandum och anmälningssedel för teckning utan företräde finns tillgängliga på bolagets hemsida www.jays.se samt på www.aqurat.se.

Stockholm, Sverige, 2015-06-05 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  


Villkor i korthet

Emissionsvolym: 21 964 856 kronor

Teckningskurs: 2,00 kronor per aktie

Avstämningsdag: 3 juni 2015

Teckningsrätter: För varje innehavd aktie erhölls tre (3) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter medför rätt att teckna en (1) ny aktie

Teckningsperiod: 8 – 22 juni 2015

Handel i teckningsrätter: 8 – 17 juni 2015

Handel i BTA: 8 juni till dess att företrädesemissionen blir registrerad på Bolagsverket


Emissionsinstitut i samband med emissionen är Aqurat Fondkommission AB.

 

För mer information, vänligen kontakta:

         Rune Torbjörnsen, VD Jays AB (publ)
         Mobil: +46 (0)733-730 770
         E-mail: rune.torbjornsen@jays.se