Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Delårsrapport Q1 Maj-Juli 2016

Maj-Juli 2016 (3 mån)

 • Intäkter 8,9 MSEK (11,4)   
 • Rörelseresultat (EBITDA) -3,4 MSEK (-1,7)
 • Rörelseresultat (EBITA) -4,6 MSEK (-2,5)
 • Resultat efter skatt -4,7 MSEK (-2,6)
 • Bruttomarginal 30% (40)

Händelser under kvartalet

 • Jays annonserar jubileumsupplaga av q-JAYS
 • Jays tecknar globalt ramavtal med Brightstar Corp.

Händelser efter kvartalets utgång

 • Jays klipper kabeln och introducerar u-JAYS Wireless
 • Jays håller årsstämma och beslutar om ny styrelse
   

VD Rune Torbjörnsen kommenterar:

”Försäljningen för första kvartalet ökade mot föregående år för alla marknader utom i Norden där försäljningen minskade med närmare 30 %, givet ett ovanligt starkt första kvartal föregående år. En relativt låg bruttomarginal - till följd av den höga dollarkursen, fortsatta kampanjpriser på a-JAYS Five och prisjusteringar på q-JAYS och u-JAYS - gjorde att rörelseresultatet (EBITDA), trots gjorda nedskärningar på kostnadssidan, blev 1,6 MSEK s��mre än föregående år. Vi bedömer att vi med den nya prispunkten på u-JAYS, som nu måste betraktas som extremt prisvärd, kommer att ha helt andra förutsättningar att ta hyllplats och skapa volym under kommande kvartal”.

För mer information, vänligen kontakta:

Rune Torbjörnsen, VD
Mobile: +46 (0) 733-730 770
Mail: rune@jaysheadphones.com

Denna information är sådan information som Jays AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 September 2016 kl. 8:30 CET.