Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Delårsrapport Q2 Maj-Oktober 2016

Regulatoriskt pressmeddelande

Stockholm, Sverige, 2016-12-16 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Augusti-Oktober 2016 (3 mån)

 • Intäkter 10,0 MSEK (14,4)   
 • Rörelseresultat (EBITDA) -3,5 MSEK (-1,3)
 • Rörelseresultat (EBITA) -4,8 MSEK (-1,9)
 • Resultat efter skatt -4,8 MSEK (-1,9)
 • Bruttomarginal 29% (34)

Maj-Oktober 2016 (6 mån)

 • Intäkter 18,8 MSEK (25,8)   
 • Rörelseresultat (EBITDA) -7,0 MSEK (-3,0)
 • Rörelseresultat (EBITA) -9,4 MSEK (-4,4)
 • Resultat efter skatt -9,5 MSEK (-4,5)
 • Bruttomarginal 29% (37)

Händelser under kvartalet

 • Jays introducerar u-JAYS Wireless
 • Jays presenterar nya trådlösa u-JAYS på RMAF/Can Jam
 • Jays håller årsstämma och beslutar om ny styrelse
 • Jays tecknar avtal med japanska distributören Bravell Inc.

Händelser efter kvartalets utgång

 • Inga väsentliga händelser efter kvartalets utgång

VD Rune Torbjörnsen kommenterar:

”Kvartalet har präglats av fortsatt tuffa marknadsförhållanden vilket ställer krav på att vi som bolag ställer om och hittar nya vägar för att säkra vår position på den alltmer konkurrensutsatta hörlursmarknaden. Den höga dollarkursen i kombination med kraftig priserosion i marknaden urholkar marginalerna framför allt på den nordiska marknaden. Detta i kombination med fortsatta kampanjer på a-JAYS FIve samt prisjusteringar för u-JAYS drog ner bruttomarginalen för kvartalet. Vi ser även ett tydligt behov av en mera kontinuerlig säljnärvaro i USA, där utvecklingen tagit längre tid än väntat, och vi har den senaste månaden säkrat en lösning för detta. Vi arbetar också aktivt med att hitta allianser med andra aktörer för att stärka vår profilering globalt, inte minst på den amerikanska marknaden”

För mer information, vänligen kontakta:

Rune Torbjörnsen, VD
Mobile: +46 (0) 733-730 770
Mail: rune@jaysheadphones.com

Denna information är sådan information som Jays AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2016 kl 8:30 CET.