Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Jays AB (publ); Bokslutskommuniké Maj 2015-April 2016

Den svenska hörlurstillverkaren Jays AB (publ) presenterar idag sin bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2015/2016 och redovisar ett finansiellt svagt år kopplat till en försenad global etablering.

Stockholm, Sverige, 2016-06-30 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Feb-April 2016 (3 mån)

 • Intäkter 14,0 MSEK (8,5)  
 • Rörelseresultat (EBITDA) -3,5 MSEK (-2,9)
 • Rörelseresultat (EBITA) -4,8 MSEK (-3,7)
 • Resultat efter skatt -4,8 MSEK (-3,7)
 • Bruttomarginal 28% (43)
 • (marginal före lagernedskrivning 34 %)   
                                                                          

Maj 2015-April 2016 (12 mån)

 • Intäkter 49,3 MSEK (54,8)
 • Rörelseresultat (EBITDA) -9,9 MSEK (-2,5)     
 • Rörelseresultat (EBITA) -13,3 MSEK (-8,1)
 • Resultat efter skatt -13,4 MSEK (-8,4)
 • Bruttomarginal 35 % (43)
   

Händelser under året

 • Utanpåliggande hörluren u-JAYS presenteras
 • Jays annonserar globalt samarbete med Brightstar Corp.
 • Jays genomför en fullt garanterad nyemission som tillför bolaget 21,9 MSEK före emissionskostnader
 • Nya produkten q-JAYS börjar levereras ut
 • Jays annonserar a-JAYS Four+
 • Nya produkten u-JAYS börjar levereras ut
   

Händelser efter kvartalets utgång

 • Jays tecknar globalt ramavtal med Brightstar Corp.
   

VD Rune Torbjörnsen kommenterar:                  

"Verksamhetsåret 2015/2016 blev betydligt tuffare än väntat, vilket huvudsakligen är kopplat till att det globala samarbete med Brightstar som inleddes för ett år sen inte kommit igång som väntat. Förutsättningar och riktlinjer har ändrats under året vilket föranledde behovet av ett globalt ramavtal för att få rätt utväxling och målbilden har därför löpande flyttats fram.

Försäljningen i Norden har utvecklats positivt under året och ökade med hela 64 % mot föregående år. Den tydliga återhämtningen bygger på en stabil efterfrågan och ett mera jämnt orderflöde som baseras på faktisk genomförsäljning. Trots detta så minskade den totala försäljningen med 10 % till följd av en utebliven försäljning i USA som en effekt av att de nya globala affärerna inte kommit igång. Därtill hade vi produktförseningar av de nya produkterna u-JAYS och a-JAYS Four+, vilket också påverkade försäljningen negativt.

Naturligtvis är vi besvikna över att resultatet för det gånga verksamhetsåret föll ut så långt ifrån våra förväntningar. Vi bedömer dock att vi, med det globala ramavtal som kom på plats i början av juni, nu har den bästa plattformen för att vända utvecklingen under 2016/2017."

För mer information, vänligen kontakta:

Rune Torbjörnsen, VD Jays AB (publ)
Mobil: +46 (0)733-730 770 
E-post: rune.torbjornsen@jaysheadphones.com