Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Jays tecknar globalt ramavtal med Brightstar Corp.

Den svenska hörlurstillverkaren Jays AB (publ) har tecknat ett eftertraktat globalt ramavtal med världens största distributör av mobiltillbehör, amerikanska Brightstar Corp. Avtalet hanterar och fördjupar det samarbete som inleddes för ett år sedan och skapar väsentligen bättre möjligheter för Bolaget att få genomslag och tillväxt genom Brightstars system.

Stockholm, Sverige, 2016-06-10 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Sedan samarbetet med Brightstar på global nivå annonserades för ett år sedan har ett aktivt införsäljningsarbete gjorts på ett flertal marknader, vilket ligger till grund för det globala ramavtal (Master Purchase Agreement) som nu tecknats. I Brightstars nya globala strategi är ett ramavtal en förutsättning för att nå full kommersiell effekt på global, regional och lokal nivå för de prioriterade varumärken som ingår i det ordinarie produktsortimentet. Efter det betydande införsäljningsarbetet och avtalsförhandlingarna som föranlett avtalet är Jays nu mycket nöjda över att samarbetet formaliserats.

"Efter en omfattande avtalsprocess ser vi nu fram emot att gå vidare med ett globalt styrande avtal" säger VD Rune Torbjörnsen. "Som tidigare aviserats fokuserar vi framförallt på den amerikanska marknaden, i synnerhet butiker med försäljning över disk då vi ser att det är där Jays har störst potential, vilket vår nordiska affär också bekräftar. Vi kommer självfallet att bearbeta samtliga marknader och tillvarata alla de möjligheter som samarbetet öppnar, bland annat för globala produktkampanjer. Den direktkontakt med återförsäljare som Brightstar givit oss borgar också för att vi kan påverka vår affär och säkerställa genomförsäljning av Jays produkter på ett helt annat sätt än tidigare."

Avtalet omfattar samtliga marknader inom Brightstars system, till vilka Jays produkter kommer att presenteras som en del i Brightstars ordinarie produktkatalog; USA, Canada, Brasilien, Chile, Colombia, Mexico, Panama, Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Storbrittanien, Irland, Turkiet, Spanien, Förenade Arabemiraten, Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman, Australien, Hong Kong, Japan, Korea, Malaysia, New Zeeland, Singapore och Thailand. Avtalet ger inte Brightstar exklusiv rätt att sälja Jays produkter på de aktuella marknaderna, ej heller innebär avtalet att Brightstar garanterar försäljningsvolymer gentemot Jays. Ramavtalet innebär ökade affärsmässiga åtaganden från Bolagets sida gentemot Brightstar men ger framförallt JAYS en prioriterad position i Brightstars globala nätverk.


För mer information, vänligen kontakta:

         Rune Torbjörnsen, VD Jays AB (publ)
         Mobil: +46 (0)733-730 770
         E-post: rune@jaysheadphones.com