Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Styrelseändring i Jays AB (publ)

Den svenska hörlurstillverkaren Jays AB (publ) informerar om styrelseledamot Guntis Brands utträde på egen begäran samt presenterar förslag på ny styrelse inför årsstämman.

Stockholm, Sverige, 2016-09-05 15:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Guntis Brands, som invaldes som styrelseledamot på årsstämman den 21 oktober 2015, har begärt eget utträde ur styrelsen.

Till Jays AB (publ) årsstämma som kommer att hållas den 20 september 2016 föreslås omval av Markus Klasson som ordförande samt nyval av Håkan Larsson, Marko Moshtaghi samt VD Rune Torbjörnsen som styrelseledamöter. 

Närmare beskrivning av föreslagna styrelseledamöter kommer att presenteras på årsstämman. 

Övriga förslag till årsstämman framgår av kallelsen som publicerades den 24 augusti 2016 på ir.jaysheadphones.com.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Markus Klasson, Styrelseordförande Jays AB

Mobil: +46 (0)70-539 10 18

Denna information är sådan information som Jays AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 September 2016 kl. 15:00 CET.