Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Ändrat rapportdatum för delårsrapport Q2 Augusti-Oktober 2017

Regulatoriskt pressmeddelande

Stockholm, 2017-10-17 10:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

 

Rapportdatum för delårsrapport Q2 August-Oktober 2017 har ändrats till den 29 november 2017.

 

För frågor kontakta: 
Henrik Andersson, VD
Mail: henrik@jaysheadphones.com
Mobil: +46 76-1993555

 

Denna information är sådan information som Jays AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2017 kl. 10:30 CET