Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Bokslutskommuniké Maj 2016-April 2017

 

Februari-April 2017 (3 mån)

 • Intäkter 8,5 MSEK (14,0)  
 • Rörelseresultat (EBITA) exkl. lagernedskrivning            
   -4,7 MSEK (-4,8)
 • Rörelseresultat (EBITA) inkl. lagernedskrivning:              
  -8,8 MSEK (-4,8)
 • Resultat efter skatt -8,8 MSEK (-4,8)
 • Bruttomarginal exkl. lagernedskrivning 29% (28)
 • Bruttomarginal inkl. lagernedskrivning -19 % (28)
   

Maj 2016-April 2017 (12 mån)

 • Intäkter 38,0 MSEK (49,3)  
 • Rörelseresultat (EBITA) exkl. lagernedskrivning
  -17,8 MSEK (-13,3)
 • Rörelseresultat (EBITA) inkl. lagernedskrivning
  -21,9 MSEK (-13,3)
 • Resultat efter skatt -22,0 MSEK (-13,4)
 • Bruttomarginal exkl. lagernedskrivning 29% (35)
 • Bruttomarginal inkl. lagernedskrivning 18 % (35)
   

Händelser under fjärde kvartalet

 • Inga väsentliga händelser under fjärde kvartalet
   

Händelser efter kvartalets utgång:

 • Rune Torbjörnsen avgår som VD och Henrik Andersson utses till ny VD i Jays AB
 • Jays finansiella ställning stärks genom en riktad emission om 4 895 953 aktier som tillför bolaget 4 406 358 kr.
 • Hexatronics grundare investerar i Jays, i en riktad emission om 6 666 670 aktier som tillför bolaget 6 000 003 kr.
   

Styrelseordförande Håkan Larsson kommenterar:

“2016/2017 blev ett utmanande och förlusttyngt år med vikande försäljning och marginaler som urholkats av dollarläget och priserosion på en allt mer konkurrensutsatt marknad som vi inte lyckats penetrera på rätt sätt. Men mycket har kommit på plats på senare tid. Bolaget har fått in nytt kapital och starka ägare som även kan bidra med kunskap och erfarenhet. Detta i kombination med en tillträdande VD med tydligt säljfokus, ett kompetent team och nya starka produkter i pipeline gör att jag ser mycket positivt på framtiden för Jays”

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Larsson, Styrelseordförande

Tel: +46 (0) 709 54 90 10