Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Delårsrapport Q3 Maj 2016-Januari 2017

Regulatoriskt pressmeddelande

Stockholm, Sweden, 2017-03-30 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

November 2017-Januari 2017 (3 mån)

 • Intäkter 10,8 msek (9,5) 
 • Rörelseresultat (ebitda) -2,9 msek (-3,3)
 • Rörelseresultat (ebita) -3,7 msek (-4,1)
 • Resultat efter skatt -3,7 msek (-4,1)
 • Bruttomarginal 29% (38) 

Maj-Oktober 2016 (9 mån)

 • Intäkter 29,5 MSEK (35,3) 
 • Rörelseresultat (EBITDA) -10,0 MSEK (-6,3)
 • Rörelseresultat (EBITA) -13,1 MSEK (-8,5)
 • Resultat efter skatt -13,2 MSEK (-8,6)
 • Bruttomarginal 29% (37) 

Händelser under kvartalet

 • q-JAYS Anniversary Edition började levereras i november
 • u-JAYS Wireless började levereras i slutet av januari 

Händelser efter kvartalets utgång

 • Inga väsentliga händelser efter kvartalets utgång 

VD Rune Torbjörnsen kommenterar:

“Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 14 % mot samma kvartal föregående år, även om nivåerna fortfarande är låga. Det tredje kvartalet präglades dock, liksom föregående kvartal, av låga bruttomarginaler kopplat till en hög andel försäljning i Norden (55 %) där både den höga dollarkursen och priserosionen i marknaden pressat ner marginalerna. Under tredje kvartalet såldes också en stor andel u-JAYS till kampanjpris, i samband med Black Friday och jul, vilket var starkt bidragande till att bruttomarginalen för kvartalet uppgick till endast 29 %. Marginalen för kvartalet, Norden exkluderat, uppgick till närmare 44 % vilket visar potentialen i övriga marknader och den positiva effekten av en ökad webförsäljning.”

För mer information, vänligen kontakta:

Rune Torbjörnsen, VD
Mobile: +46 (0) 733-730 770
Mail: rune@jaysheadphones.com

Denna information är sådan information som Jays AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2017 kl 8:30 CET.