Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Hexatronics grundare investerar i Jays AB (publ)

 

Styrelsen i Jays AB har, med stöd av bemyndigande från årsstämman 30 maj 2017, beslutat att genomföra en riktad emission om 6 666 670 aktier som kommer att tillföra bolaget 6 000 003 kr.

Det snabbväxande teknikkoncernen Hexatronics grundare Erik Fischbeck och Gert Nordin går in med lika delar i emissionen. 

”Det är väldigt positivt att vi kan knyta skickliga entreprenörer till bolaget. Detta är ett styrkebesked för Jays AB och visar vägen framåt. Erik och Gert har mångårig erfarenhet inom internationell försäljning, sourcingverksamhet inklusive produktion i Nordostasien, Korea, Taiwan och Kina” säger Håkan Larsson, bolagets huvudägare och styrelseordförande.

”Vi tror mycket på Jays och att det finns en orealiserad potential. Den kunniga skaran medarbetare är basen i den verksamhet som vi vill vara med och utveckla” säger Erik Fischbeck.

“Vi har stor kunskap kring att driva snabbväxande teknikbolag som vi kommer att bistå Jays med. I synnerhet kommer vi bidra med tankar om produktion, inköp, lager samt även förvärv” säger Gert Nordin.

Efter att emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer totala antalet aktier att uppgå till 29 866 670 och aktiekapitalet till 4 480 000,50 kr. Utspädningseffekten till följd av emissionen uppgår till 22 %. 

Tecknare:       Antal aktier     Kr
Gert Nordin       3 333 335     3 000 001,50
Spectric Intelligence       3 333 335               3 000 001,50
Summa       6 666 670       6 000 003,00

För närmare information kontakta:

Håkan Larsson Tfn: 0709-54 90 10