Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Jays AB (publ) har hållit årsstämma

 

Stämman beslutade enligt följande:   

Beslut om ändring av bolagsordning

Beslutades att gränserna för bolagets aktiekapital (§4 i bolagsordningen) ändras från lägst 870 000 kronor och högst 3 480 000, till lägst 2 700 0000 och högst 10 800 000 kr.

Beslutades att gränserna för bolagets antal aktier (§5 i bolagsordningen) ändras från lägst 5 800 000 och högst 23 200 000 kr, till lägst 18 000 000 och högst 72 000 000 kr.

Syftet med beslutet är att skapa handlingsutrymme för styrelsen att tillgodose bolagets kapitalbehov. Det noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Gunnar Benedikt och Kalevi Pettersson röstade nej till förslaget. 

Beslut om ny styrelse för tiden intill nästa årsstämma

Beslutades om omval av Håkan Larsson och Marko Moshtaghi som styrelseledamöter.
Beslutades om nyval av Håkan Larsson som styrelseordförande
Beslutades om nyval av Anneli Kansbod som styrelseledamot 

Anneli Kansbod, aktiv som VD på Studentkortet, har mångårig erfarenhet från tillväxtbolag inom telekom- och konsumenttjänstebranschen och kan bidra till styrelsearbetet med sin kompetens inom bl.a. marknadsföring & försäljning.

Stämman tackade Rune Torbjörnsen och Markus Klasson för deras insatser i styrelsen under åren.

Markus Klasson ställer ej upp för omval pga tidsbrist och fullt engagemang i egna bolag.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Larsson

Mobil: 0709-54 90 10

 

Denna information är sådan information som Jays AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s markndsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2017 kl. 19:05 CET.