Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Jays AB (publ) stärker sin finansiella ställning genom riktad nyemission

 

Styrelsen i Jays AB har, med stöd av bemyndigande från årsstämman 20 september 2016, beslutat att genomföra en riktad emission om 4 895 953 aktier som kommer att tillföra bolaget  4 406 357,70 kr.

En grupp privata investerare har tecknat samtliga 4 895 953 aktier. Transaktionen skedde till kursen 0,90 kr per aktie. Leadinvestor är Patrik Mellin, tidigare styrelseordförande i Jays AB under 2010-2011 samt fonden Modello Equity AB (publ).

“Det är glädjande att få in kunniga och engagerade investerare som tror på bolaget. Jays befinner sig i ett utmanande läge men det finns stora kvaliteter i bolaget som den nya VDn Henrik Anderssson, som också tecknar sig i emissionen, kommer att bygga vidare på. Jag är övertygad om att det nya Jays som vi kommer att få se i framtiden kommer att vara ett lönsamt och respekterat bolag” säger styrelseordförande Håkan Larsson.

     
Tecknare: Antal aktier                    Kr
Patrik Mellin/AB Mansholmen             1 278 183     1 150 364,70
Modelio Equity AB (publ)    1 200 000    1 080 000,00
Biljon AB     1 000 000       900 000,00
Henrik Andersson       340 000                306 000,00
Patric Waering       300 000       270 000,00
Ulf Sandberg         222 220       199 998,00
Johan Hagenfeldt       111 110          99 999,00
Jonas Nordqvist       111 110         99 999,00
David Sanpen       111 110         99 999,00
Silfvergruppen       111 110         99 999,00
Oscar Lindström       111 110         99 999,00
     
Summa   4 895 953    4 406 357,70

 

Efter att emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer totala antalet aktier att uppgå till 23 200 000 och aktiekapitalet till 3 479 946 kr. Utspädningseffekten till följd av emissionen uppgår till 21 %.   

 

För närmare information kontakta:

Håkan Larsson Tfn: 0709-54 90 10