Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Jays CFO lämnar bolaget

Regulatoriskt pressmeddelande

Stockholm, 2017-11-21 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Jays Group’s CFO, Lisa Forsberg, har meddelat sin uppsägning. Lisa kommer att fortsätta i sin roll under uppsägningstiden på 3 månader för att säkerställa en bra övergång. 

“Jag har under mina snart 3 månader som VD i Jays haft nöjet att arbeta tätt tillsammans med Lisa och hennes kunskaper och historik om bolaget har varit mycket värdefulla. Lisa har gjort stora insatser under sina 8 år i bolaget och jag vill från bolagets sida framföra ett stort tack för dessa insatser och samtidigt lyckönska Lisa i hennes fortsatta karriär, då hon sagt upp sig på egen begäran för att axla en ny CFO roll” säger Henrik Andersson, VD i Jays Group AB. 

Bolaget kommer omgående att påbörja rekryteringen av en ersättare. "Det är hög prioritet att säkra en bra övergång i den viktiga och spännande tillväxtfas som JAYS 2.0 befinner sig i nu och vi kommer rekrytera en långsiktigt permanent koncern CFO för vår framtida resa".

För mera information, vänligen kontakta:

Henrik Andersson, CEO
Mobil: +46 761 99 35 55
E-mail: henrik@jaysheadphones.com

Denna information är sådan information som Jays AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 21 november 2017 kl. 9.00 CET