Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Ledningsförändring i Jays AB

 

 

Rune Torbjörnsen har idag lämnat sin tjänst som Verkställande Direktör i Jays AB.

Rune kommer att stå till ledningens och styrelsens förfogande under uppsägningstiden.
 

“Rune har varit instrumentell i att skapa den kännedom och position som Jays har idag” säger Håkan Larsson, huvudägare och styrelseledamot i Jays AB.
 

Lisa Forsberg har utsetts till tillförordnad Verkställande Direktör tills vidare.

 

Mer information kommer att följa inom kort.

 

För mer information vänligen kontakta:

Håkan Larsson, styrelseledamot Jays AB

Tfn: 0708-54 90 10

 

Denna information är sådan information som Jays AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s markndsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2017 kl. 16:45 CET.