Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Ny strategi och långsiktiga finansiella mål i Jays Group AB

Regulatoriskt pressmeddelande

Stockholm, 2017-11-15 10:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Styrelsen i Jays Group AB har den 14 november 2017 tagit beslut om en förändrad koncernstruktur och strategi för Jays Group.  Styrelsen och ledningen har påbörjat ett intensivt arbete med att skapa och bygga en koncernstruktur bestående av flertalet självständiga och starka varumärken samt produktportföljer.  

Uppbyggnaden av den nya koncernen, med nuvarande namnet Jays Group, har påbörjats efter att den nya styrelsen tillträdde den 19 oktober 2017. Den framtida koncernen kommer att ha ett starkt fokus på att bygga aktieägarvärde genom en kombination av organisk- och förvärvsdriven tillväxt. Bolaget har för avsikt att genomföra flertalet förvärv under 2018 och framåt i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

Målet med den nya koncernstrategin är att skapa långsiktiga aktieägarvärden och förvärven planeras främst ske inom audio-, mobila-, elektronik- eller design med fokus på kompletteringar samt förstärkningar inom ny teknik, innovativ design, starka varumärken, starka produkter- & produktportföljer samt smart connectivity. De bolag som kommer adderas till Jays Group genom förvärv förväntas även öppna upp möjligheter till nya marknader och marknadskanaler. Styrelsen och ledningen arbetar för närvarande intensivt med den transformerings-, etablerings- och tillväxtfas som den nya koncernen står inför inom ramen för strategiprojektet ”Jays 2.0”. 

”I rollen som nytillträdd VD för Jays Group sedan september 2017 har jag en otroligt inspirerande position och jag ser fram emot att ta mig an utmaningen att bygga en stark och lönsam företagsgrupp. Det är fantastiskt spännande att tillsammans med den samlade styrelsens kompetens och erfarenhet vara med att bygga en ny koncernstruktur i Jays Group AB genom förvärv, samt att tillsammans med Jays nyckelpersoner vända nuvarande verksamhet i bolaget för att leverera en stark organisk tillväxt under lönsamhet kommande år” säger VD Henrik Andersson. 

”Konsumentelektronikbranschen, och närliggande vertikaler, är generellt mycket fragmenterad med flera globala aktörer och med ett stort antal mindre lokala samt regionala aktörer. Styrelsen och ledningen ser en möjlighet att konsolidera branschen och har identifierat flera goda möjligheter till förvärv i framtiden. Detta är en central komponent i Jays Groups nya tillväxtstrategi” säger styrelseordförande Patrik Mellin.

Styrelsen för Jays Group AB har med anledning av den nya koncern- samt bolagsstrategin tagit fram nya finansiella mål för den blivande koncernen.

Koncernens nya långsiktiga årliga finansiella mål fr.o.m. FY2018 är:

”De långsiktiga finansiella målen för koncernen Jays Group, inklusive blivande dotterbolag, är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent.”

Bolaget kommer att presentera en mera detaljerad beskrivning av den nya koncernen samt strategin under Avanza Dagen 23 november (fm) samt Penser Dagen samma datum (em). I samband med detta kommer bolaget även publicera en ny Pressrelease för att ytterligare presentera detaljer kring de finansiella målen för de kommande tre åren samt den nya koncernstrategin.

För mera information, vänligen kontakta:

Henrik Andersson, CEO 
Mobil +46 761 99 35 55 
Email: henrik@jaysheadphones.com

Patrik Mellin, Chairman of the Board
Mobil +46 70 185 26 91

Denna information är sådan information som Jays AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 15 november 2017 kl. 10:30 CET