Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Patrik Mellin lämnar styrelsen i Jays Group AB

Regulatoriskt pressmeddelande

Stockholm, 2017-12-11 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Jays Group AB's styrelseordförande Patrik Mellin har på egen begäran valt att lämna bolagets styrelse med omedelbar verkan. Bolaget kommer snarast möjligt att kalla till en extra bolagsstämma för val av ny styrelseledamot.

Håkan Larsson, tidigare styrelseordförande och tillika majoritetsägare i bolaget har tillfrågats och förklarat sig beredd att åta sig uppdraget som styrelseledamot och ordförande efter Patrik Mellin. 

Bolaget kommer att kalla till extra bolagsstämma där valberedningens förslag enligt ovan kommer att läggas fram.

För mera information, vänligen kontakta:

Henrik Andersson, CEO 
Mobil: +46 761 99 35 55 
E-mail: henrik@jaysheadphones.com

Gert Nordin, styrelseledamot
Mobil: +46 70 858 34 20

   

Jays Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB. Denna information är sådan information som Jays AB Group (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 11 december 2017 kl. 13:00 CET.