Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Jays Group AB meddelar byte av Certified Adviser till Mangold Fondkommission.

Stockholm den 28 juni 2018

Regulatoriskt pressmeddelande

Jays Group AB har ingått avtal med Mangold Fondkommission AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Mangold Fondkommission AB tillträder som Certified Adviser den 1 juli 2018. Fram till dess kommer Remium Nordic Holding AB att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lotta Wirma, CFO 
Tel: 0707-45 69 45
E-mail: lotta@jaysheadphones.com

Läs mer om Jays Group AB på www.jaysheadphones.com

Jays Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB.

Denna information är sådan som Jays Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2018 kl. 09:00 CET.