Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Jays Group AB (publ) har hållit årsstämma

Regulatoriskt pressmeddelande

Stockholm, 2018-01-04 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Jays Group AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade att välja Håkan Larsson till ny styrelseledamot och styrelseordförande i bolaget. 

Håkan Larsson är bolagets enskilt störste ägare och var styrelseordförande fram till årsstämman den 19 oktober 2017. Håkan återtar nu ordföranderollen efter Patrik Mellins avgång.

”Jag glädjer mig åt att åter få förtroendet att leda styrelsearbetet. Jag var med och rekryterade Henrik Andersson som ny VD och ser fram emot att tillsammans honom och styrelsen bygga vidare på det nya Jays och skapa värde för aktieägarna" säger Håkan Larsson.

För mer information kontakta:

Henrik Andersson, VD
Mail: henrik@jaysheadphones.com
Mobil: 076-199 35 55

Jays Group AB (Publ) är noterat på NASDAQ OMX First North. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic Holding AB. Denna information är sådan information som Jays Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2018 kl.13:00 CET