Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Jays Group AB tillträder tidigare offentliggjort förvärv av Krusell koncernen

Generellt pressmeddelande


Jays Group AB (publ) har idag, den 1 juni 2018, tillträtt det tidigare offentliggjorda förvärvet av Krusell United AB inklusive samtliga dotterbolag i Krusell koncernen. Detta är Jays första förvärv i enlighet med den nya koncernstrategin som kommunicerades i slutet av 2017. Jays Group kommer efter full integration av Krusell koncernen ha en omsättning proforma på över 150MSEK under 2018 vilket innebär en förväntad årlig omsättningsökning med mer än 400% (jmf 22MSEK 2017).

Krusell koncernen erbjuder accessoarer, väskor och skyddsprodukter för mobiler, tablets och laptops under egna varumärken men även på OEM basis för större globala kunder. Bolaget har egna dotterbolag och försäljningskontor i flertalet länder i Europa och Asien, samt mångåriga samarbeten med större branschledare inom de områden man verkar. Krusell har ett eget design- och utvecklingsteam i Göteborg samt i Bangkok Thailand, där även bolagets egna tillverkningsenhet ligger. Krusell kommer fortsätta att drivas som ett eget bolag, och samtliga nyckelpersoner kommer arbeta vidare, inom Jays Group efter förvärvet.

Vi bedömer att det ökande användandet av smartphones och annan portabel elektronik kommer fortsätta att driva efterfrågan på väldesignade och högkvalitativa tillbehör, som hörlurar, mobilväskor och även andra tillbehör. Vi räknar med att kunna fortsätta att genomföra ytterligare tillväxtförvärv under de kommande åren, vilket kommer lyfta dagens Jays Group till nya nivåer och öka intresset för bolaget samt våra varumärken.” säger Jays Groups VD Henrik Andersson. 

”Det känns fantastiskt spännande att tillsammans med nyckelpersonerna i Jays Group vara med att bygga en ny gemensam koncernstruktur. Krusells erfarenhet och breda produktsortiment med huvudfokus på skinnprodukter för marknadens alla mobiler är en stor konkurrensfördel där vi har ytterligare potential till tillväxt och nya globala samarbeten”, säger Ulf Sandberg VD i Krusell, tillika representant för säljarna.

Jays Groups framtida tillväxt kommer baseras på en kombination av både organisk och förvärvsdriven tillväxt. Målet med den nya koncernstrategin är att skapa långsiktiga aktieägarvärden och förvärven planeras främst ske inom audio-, mobila-, elektronik- eller designområdet med fokus på kompletteringar samt förstärkningar inom ny teknik, innovativ design, starka varumärken, starka produkter & produktportföljer samt smart connectivity. De bolag som kommer adderas till Jays Group genom förvärv förväntas även öppna upp möjligheter till nya marknader och marknadskanaler. Med förvärvet av Krusell som bas fortsätter Jays styrelse och den nya ledningen arbetet med att skapa och bygga en koncernstruktur bestående av flertalet självständiga och starka varumärken samt produktportföljer.

”Som Jays Group kommunicerat tidigare är förvärv en central komponent i vår nya tillväxtstrategi. Det känns otroligt positivt att slutföra Jays Groups första förvärv enligt den nya koncernstrategin som presenterades i slutet av 2017. Genom förvärvet av Krusell-koncernen kommer Jays Groups totala omsättning 2018 uppgå till över 150MSEK proforma vilket innebär att vi redan nu kommer överträffa våra tillväxtmål som presenterats för 2018. Vi jobbar nu vidare med det fortsatta genomförandet av vår offensiva tillväxtstrategi”, säger Anders Bruzelius, nytillträdd styrelseordförande i Jays Group.

Jays-koncernens långsiktiga årliga finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent. Koncernen kommer ej lämna löpande detaljerade prognoser, utan verksamheten kommer helt styras mot bolagets långsiktiga finansiella mål. Jays Group har för avsikt att genomföra flertalet förvärv under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

Jays Group har vid tillträdet erlagt en initial köpeskilling uppgående till 45,3 MSEK, varav 12 MSEK kontant och 4 MSEK i form av en revers från säljarna. Resterande 29,3 MSEK sker i form av en riktad apportemission till säljarna till aktiekursen 2,2473 SEK per aktie enligt avstämningsdag 30 maj 2018. De riktade aktierna till säljarna har en lock-up under tre år efter transaktionen. Jays Group har finansierat kontantdelen av köpeskillingen genom en förvärvskredit. Krusell-koncernen kommer att konsolideras i Jays Group från och med den 1 juni 2018.

Rådgivare:
Advokatfirman Vinge KB har varit Jays Groups legala rådgivare i samband med förvärvet av Krusell-koncernen.

För mera information, vänligen kontakta:
Henrik Andersson, CEO 
Mobile: +46 761 99 35 55 
Email: henrik@jaysheadphones.com