Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Jays Group delårsrapport januari-september 2018

 Regulatoriskt pressmeddelande 2018-11-20

Q3 2018 i korthet (1 juli – 30 september 2018)

 • Jays Group ökar sin omsättning med 316 % i tredje kvartalet varav Krusells omsättning bidrar med 20 mkr vilket ger en total omsättning för kvartalet på 29,0 mkr (7,7 mkr) för koncernen, med en organisk tillväxtökning på 29 % jämfört med Q3 föregående år.
 • Bruttomarginalen uppgick till 50 % för kvartalet. Krusells bruttomarginaler tillsammans med JAYS nya sortiment kommer bidra till att koncernens bruttomarginal kommer att öka ytterligare kommande kvartal samt för helåret 2018.   

Perioden januari - september 2018 (1 januari – 30 september 2018)

 • Jays Group ökar sin omsättning med 183 % under perioden januari-september 2018, varav Krusells omsättning bidrar med 25 mkr i juni-september, vilket ger en total omsättning för första 3 kvartalen 2018 på 58,4 mkr (20,7 mkr) för koncernen, med en organisk tillväxtökning på 62 % jämfört med samma period föregående år.
 • Bruttomarginalen uppgick till 42 % under första 3 kvartalen 2018. Krusells bruttomarginaler kommer tillsammans med Jays nya sortiment bidra till att koncernens bruttomarginal kommer att öka ytterligare kommande kvartal samt för helåret 2018.
 • Koncernens lönsamhet är under perioden negativ, även om förvärvet av Krusell under sista kvartalet bidragit med en positiv EBITDA marginal. Soliditeten för koncernen uppgår till 50 % vid periodens slut. Föregående år var soliditeten 54%, vilket förklaras av förvärv utfört under perioden.

ÖKAD OMSÄTTNING MED 316 %!

Jag kan se tillbaka på mitt första år som VD för JAYS Group, en otroligt inspirerande tid för mig själv och vår företagsgrupp. Vi jobbar i högt tempo efter vår nya strategi JAYS 2.0 som vi ser fungerar planenligt, och jag vill peka på några korta nyckeltal för att tydliggöra resultatet av vårt arbete:

 • Tredje kvartalet 2018 når koncernen en tillväxtökning om 316 % jämfört med föregående år, varav den organiska tillväxten i Jays är 29 %.
 • Organisk tillväxt under första halvåret 2018 om 62 % vilket ger en total omsättning 58,4 mSEK (20,7).
 • Ökad marginal jämfört med tidigare år med +31%-enheter till 50%.
 • Minskade personalkostnader med
 • 44 % i Jays och en i övrigt anpassad kostnadsnivå för att säkerställa framtida lönsamhet.
 • Ökad lageromsättningshastighet med 50 %.
 • Full integration av vårt första framgångsrika tillväxtförvärv i form av Krusell som redan i sitt första kvartal i koncernen bidrar med en positiv EBITDA.

Vi är nu inne i en intensiv period i Jays Headphones, gällande bygget av en stark portfölj med trådlösa produkter till konsumentanpasssade priser. Nya produkter inom segment som sport, brusreducering och så kallade ”true wireless” produkter är i antågande. Vi kommer fortsätta att bygga vidare på JAYS unika designspråk, ljud och kvalitet -  detta är nyckelkompenenter i vad vi fokuserar på i allt vårt arbete varje dag.

Försäljningen i Jays Headphones har utvecklats starkt under mitt första år, jag vill särskilt lyfta fram att vi kommer dubbla vår försäljning på vår hemmamarknad, som är Norden. Asien med nyckelmarknader som Korea, Singapore och Hong Kong återfinns numera bland raden av kraftigt växande marknader. Vi har också börjat etablera oss på växande marknader som Indien, Vietnam med flera. England är kanske Europas mest trendsättande marknad för hörlurar, och för JAYS del har vi lyckats väl, där England kommer återfinnas som en toppsäljande region för bolaget under 2018 och framåt.

Vårt lyckade första förvärv av Krusell koncernen har helt enligt plan vänt sin verksamhet till vinst under Q3. Att vi segmenterat tydligt och accelerat processer i bolaget ger de effekter vi förutsåg och önskade. OEM delen där produktion sker åt andra varumärken inom fashion, mobil och bärbar elektronik växer kraftigt, vi är nu i ett skede där vi kan bygga ut modellen och ta in fler partners/varumärken.

Som bekant lanserade Apple nya iPhone under september månad, detta tillsammans med våra nya kollektioner har blivit väl mottagna i såväl hemmamarknaden Norden och i Europa. Något som är extra roligt är att Krusell nu är tillbaka i samtliga Telekoms butiker i Tyskland med ett fullt sortiment för nya iPhone. Att finnas på plats hos den ledande operatören i en så viktigt marknad är en byggsten för fortsatt expansion i regionen. Under det tredje kvartalet utökade Krusell även sin produktpalett med tre nya produktkategorier, trådlösa laddare, powerbank och Airpodcases. Samtliga nya kategorier går i linje med varumärkets kärnvärde och är klädda i exklusivt skinn. Ambitionen är att de nya kategorierna över tid skall ge varumärket en större synlighet i retail.

Koncernen har sedan september månad flyttat till gemensamma lokaler i Göteborg, detta gör att vi kan börja bygga de synerigier som vi tidigare planerat när den nya koncernen börjar ta form. Kortsiktigt belastas kvartalet i form av engångskostnader gällande JAYS flytt till Göteborg, jag ser dock att respektive dotterbolag kommer få lägre fasta kostnader genom denna åtgärd men mest viktigt hjälper det oss till att skapa en långsiktigt lönsam koncern.  Att få en resurs i form av Fredrik Jakobsson, ny koncern-CFO med gedigen erfarenhet från den typen av processer är välkommet.

Vi undersöker kontinuerligt fortsatta möjligheter att konsolidera ytterligare inom våra verksamhetsområden och i närliggande vertikaler. Våra mål att genomföra ytterligare tillväxtförvärv är en tydlig del i den tillväxtstrategi som koncernen tidigare kommunicerat i syfte att bygga en solid företagsgrupp med flera starka varumärken och framtida produktkategorier.

Jag vill avsluta med att rikta ett stort tack till alla medarbetare som jobbar hårt och målinriktat enligt vår koncernstrategi, att få leda ett team med kvalificerade kollegor gör min vardag otroligt inspirerande.        

Henrik Andersson,

VD i Jays Group AB (publ)

 

Delårsrapporten i sin helhet finns som bilaga och kommer att publiceras på bolagets hemsida.

Jays Group AB (publ) handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB

Kontakt
Henrik Andersson, henrik@jaysheadphones.com

Denna information är sådan som Jays Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2018, klockan 08.30 CET.

 

Attachments