Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Jays Group rekryterar CFO

Regulatoriskt pressmeddelande

Jays Group välkomnar Fredrik Jakobsson som ny CFO från och med 9 oktober. Fredrik kommer med sin bakgrund inom retail, revision och koncernrapportering bidra med värdefull erfarenhet i bolagets kommande tillväxtresa att bygga Jays 2.0. Fredriks erfarenhet inom bolagsförvärv är särskilt välkommen i denna fas av Jayskoncernens utveckling.

”Nu när vi fullt ut implementerar den nya strategin för Jays känns det mycket positivt att en person som Fredrik Jakobsson ansluter till vårt team. Med sin gedigna erfarenhet av företagsförvärv och koncerner kommer han att kunna driva värdebyggande processer för att leda och utveckla vår koncern.” säger VD Henrik Andersson.Jays Group AB (publ) är noterat på Nasdaq First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission, telefon 08-503 01 550.


Kontaktperson: Henrik Andersson, VD, 076-199 35 55, henrik@jaysheadphones.com

Denna information är sådan information som Jays Group är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2018, 08:30 CET.