Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Styrelseledamot i Jays Group AB ökar sitt aktieinnehav i koncernenStyrelseledamot Erik Fischbeck har den 26 september 2018 köpt ytterligare 309 000 aktier i Jays Group AB (publ).

Erik Fischbeck totala aktieinnehav i Jays Group, direkt och via bolag, uppgår efter transaktionen till totalt 5 670 021 aktier (motsvarande en ägarandel om 10.6%).

För mera information, vänligen kontakta:

Henrik Andersson, CEO 
Mobile: +46 761 99 35 55 
Email: henrik@jaysheadphones.com

Jays Group (ISIN SE0003204908) handlas på Nasdaq First North under tickern Jays. Jays Group består sedan juni 2018 av dotterbolagen Jays Headphones och Krusell United koncernen. Certified Adviser är Mangold Fondkommission, telefonnummer 08-503 015 50.

Jays Group offentliggjorde hösten 2017 bolagets nya koncernstrategi. Jays vision och nya tillväxtstrategi bygger på en stark organisk tillväxt under lönsamhet i kombination med en förvärvsdriven tillväxt inom audio och närliggande vertikaler inom konsumentelektronik, smart-connectivity samt mobila produktområden. Koncernen har som målsättning att årligen omsätta ca 200 mSEK vid utgången av 2019 och ca 300 mSEK under slutet av treårsperioden 2018-2020.