Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Valberedning inför årsstämma 2018

Regulatoriskt pressmeddelande 19 februari 2018

Stockholm, 2018-02-20 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- JAYS GROUP AB (publ)

556697-4365

Regulatoriskt pressmeddelande 19 februari 2018

 

Valberedning inför årsstämma 2018

Till ledamöter i JAYS GROUPS valberedning har utsett

·        Håkan Larsson, i egenskap av styrelseordförande i JAYS GROUP samt som via direkt och indirekt ägande är JAYS GROUPs största aktieägare

·        Erik Fischbeck, som direkt eller indirekt ägande är JAYS GROUPs näst största aktieägare

·        Gert Nordin, som är JAYS GROUPs tredje största aktieägare

 

Erik Fischbeck valdes som ordförande i valberedningen.

 

Valberedningen ledamöter har tillsatts i enlighet med den instruktion som fastställdes vid årsstämman 2017. Valberedningen representerar tillsammans ca 40,1% av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Valberednings förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2018 samt på bolagets hemsida www.jaysheadphones.com

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2018 kan göra det genom e-post till henrik@jaysheadphones.com (rubricera ”till Valberedningen”)

 

Stockholm 19 februari 2018

 

Vid eventuella frågor kontakta

 

Håkan Larsson

Styrelseordförande i JAYS GROUP AB (publ)

Tel 070-954 90 10

Denna information är sådan information som Jays AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2018 kl. 08.30 CET