Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

JAYS Group AB byter Certified Adviser till Redeye AB

Regulatoriskt Pressmeddelande 27e februari 2019 kl 08:30

JAYS Group AB (publ) meddelar härmed att bolaget har ingått avtal med Redeye AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Redeye AB tillträder som Certified Adviser den 1a mars 2019. Fram till dess kommer Mangold Fondkommission AB att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.

För mer information, kontakta: 
Henrik Andersson, VD
Mobil: +46 761 99 35 55
Email:henrik@jaysheadphones.com

Om JAYS Group AB

JAYS Group AB (publ) består sedan juni 2018 av dotterbolagen JAYS Headphones och Krusell United koncernen. 

JAYS vision och tillväxtstrategi bygger på en stark organisk tillväxt under lönsamhet i kombination med en förvärvsdriven tillväxt inom audio och närliggande vertikaler inom konsumentelektronik, smart-connectivity samt mobila produktområden. JAYS Group offentliggjorde hösten 2017 bolagets nya koncernstrategi som innebär en målsättning att årligen omsätta ca 200 MSEK vid utgången av 2019 och ca 300 MSEK under slutet av treårsperioden 2018–2020.

JAYS Group AB (publ) är noterad på Nasdaq First North. Certifierad rådgivare är Mangold Fondkommission AB. Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, tel. 08-503 015 50, e-post: CA@mangold.se.