Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Jays inleder partnerskap med Sunrise Records and Entertainment Limited (HMV och FOPP). i Storbritannien

Generellt pressmeddelande 

Svenska hörlurstillverkaren Jays Group AB (publ) inleder samarbete med Sunrise Records and Entertainment Limited (HMV och FOPP), den ledande återförsäljaren av musik, film, spel och teknikprodukter med över 120 butiker runt om i Storbritannien.

Jays Group AB (publ) meddelar ett nytt partnerskap för distribution i Storbritannien med HMV från och med andra kvartalet 2019. Avtalet omfattar Jays nuvarande och framtida produktsortiment inklusive SKU’s från a-JAYS, a-Six och m-Six serien.

HMV’s historia som specialiserad detaljhandel sträcker sig nästan 100 år tillbaka till 1921 då den första butiken öppnade på Oxford Street i London. HMV erbjuder ett brett sortiment av musik, film, spel och teknikprodukter. Sedan 2019 drivs HMV och FOPP av Sunrise Records, en kanadensisk butikskedja som specialiserar sig på skivhandel.

"Vi är väldigt exalterade att kunna presentera vårat samarbete med Sunrise Records (HMV) i Storbritannien. Vi skapade ett starkt momentum i försäljningen tillsammans under föregående år fram till HMV:s tillkännagivande att gå under administration sent 2018, som vi nu kommer försöka efter att återskapa. Vårt förhållande till Sunrise (HMV) är starkt och jag förväntar mig att vårt partnerskap kommer generera bra försäljning under 2019 och därefter.", Säger Henrik Andersson, VD för Jays Group AB (publ).

För mer information, kontakta: 
Henrik Andersson, VD
Mobil: +46 761 99 35 55
Email: henrik@jaysheadphones.com

Denna information är sådan som Jays Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2019 kl 13,30

Om JAYS Group AB
Jays Group grundades 2006 med en vision att alla skall ha möjlighet att uppleva bra ljud och sofistikerad design. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför egna varumärken och produkter inom ”Audio & Sound” och “Smart Mobility” för utvalda marknader globalt och online. Jays Group har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland, Hongkong, Kina och i Thailand, där även bolagets egna tillverkning inom Smart Mobility är lokaliserad.

Koncernen har under 2018 expanderat Inom ”Smart Mobility” genom förvärvet av Krusell, som designar och tillverkar mobila tillbehör, väskor och skal av högsta kvalitet. Inom ”Audio & Sound” området förvärvade koncernen 2019 det prisbelönta danska audio varumärket CLINT® Digital i syfte att etablera koncernens framtidssatsning inom streamat ljud via multimedia och smarta högtalare.

I slutet av 2017 tillkännagav Jays Group den nya koncernstrategin med målet att årligen omsätta 200 MSEK vid utgången av 2019 och cirka 300 MSEK vid utgången av treårsperioden 2018 - 2020. Jays koncernens vision och tillväxtstrategi bygger på stark organisk tillväxt med lönsamhet i kombination med förvärvsdriven tillväxt inom ljudsegmentet och andra nära relaterade produkter och tjänster inom konsumentelektronik samt smart connectivity och mobila produkter. Jays Group har för avsikt att genomföra flertalet förvärv under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

Jays koncernens långsiktiga årliga finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent. Koncernen kommer ej lämna löpande detaljerade prognoser, utan verksamheten kommer helt styras mot bolagets långsiktiga finansiella mål. 

Jays Group AB (publ) är noterad på Nasdaq First North. Certifierad Adviser är Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 576 90