Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Northbaze Group (publ) förstärker ledningen i koncernen

Generellt pressmeddelande

Northbaze Group AB (publ) tillsätter Daniel Lundberg som ny CFO för koncernen. Daniel Lundberg kommer förstärka Northbaze Groups operativa management genom att arbeta tillsammans med ledningsgruppen kring organisatoriska frågor, genomförande samt uppföljning av koncernstrategier och av det kostnadsbesparingsprogram som pågår. 

Daniel Lundberg har tidigare erfarenhet som CFO och ekonomichef i noterade bolag, och har tidigare haft CFO-roller i bolag noterade på exempelvis Spotlight. Daniel har sedan 2017 arbetat som affärskonsult på Business Control Partner i Göteborg och har i sina tidigare positioner stor erfarenhet av koncernredovisning, omstruktureringsarbete samt projekt kring börsintroduktioner samt införande av IFRS för noterade bolag på Nasdaq First North Growth market. 

Daniel Lundberg tillträder omgående CFO-rollen inom Northbaze Group. En central del i rollen i Northbaze Group kommer inledningsvis innefatta genomförande av koncernens förbättrings- och omstruktureringsarbete inom ramen för det kostnadsbesparingsprogram om upp till ca -15 mkr som inletts.

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Andersson, verkställande direktör
Mobil: +46 761 99 35 55
E-mail: henrik@jaysheadphones.com

Om Northbaze Group AB

Northbaze Group grundades 2006 med en vision att alla skall ha möjlighet att uppleva bra ljud och sofistikerad design. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför egna varumärken och produkter inom ”Audio & Sound” och “Smart Mobility” för utvalda marknader globalt och online. Det egenutvecklade produktsortimentet marknadsförs under varumärken som Jays Headphones, Jays Speakers, Clint Audio, Clint Digital, Krusell, Pagalli, Walk on Water och KAVAJ. Koncernen utvecklar och tillverkar även produkter för andra välrenommerade varumärken på OEM basis. Northbaze Group har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland, Hongkong och i Thailand, där även bolagets egna tillverkning inom Smart Mobility är lokaliserad.

Inom ”Audio & Sound” området, där Jays Headphones ingår, förvärvade koncernen 2019 det prisbelönta danska audio varumärket CLINT® Digital i syfte att etablera koncernens framtidssatsning inom streamat ljud via multimedia och smarta högtalare. Koncernen expanderade 2018 inom ”Smart Mobility” området genom förvärvet av Krusell, som designar och tillverkar mobila tillbehör, väskor och skal av högsta kvalitet. Det tyska ehandelsföretaget KAVAJ förvärvades och integrerades under april 2019 i syfte att förstärka koncernens online-närvaro genom framförallt Amazon och andra marknadsplatser online.  

I slutet av 2017 tillkännagav Northbaze Group sin nya koncern- och tillväxtstrategi som bygger på en stark organisk tillväxt med lönsamhet i kombination med förvärvsdriven tillväxt inom ljudsegmentet och andra nära relaterade produkter och tjänster inom konsumentelektronik samt smart connectivity och mobila produkter. Northbaze Group har för avsikt att genomföra flertalet förvärv under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

Northbaze koncernens långsiktiga årliga finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent. Koncernen har som målsättning att öka andelen av omsättningen inom B2C samt online med cirka 10% per år under kommande tre års period, samtidigt som erbjudandet via befintliga marknadskanaler inom retail förstärks. Koncernen kommer ej lämna löpande detaljerade prognoser, utan verksamheten kommer helt styras mot bolagets långsiktiga finansiella mål. 

Northbaze Group AB (publ) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 576 90.