Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Ny miljonaffär för Jays Headphones i Ryssland

Regulatoriskt Pressmeddelande

Northbaze Group (publ) genomför ännu en stor affär i Ryssland. Koncernens svenska dotterbolag och hörlurstillverkaren Jays Headphones kommer under Q4 2019 och Q1 2020 att leverera produkter till en större nationell kampanj med ett initialt ordervärde om 5.6 MSEK. 

Northbaze Group ägda JAYS kommer under slutet av Q4 2019 och Q1 2020 leverera produkter till en nationell kampanj med en rysk återförsäljare. Ordervärdet uppgår till 5.6 MSEK i dagens växlingskurs. Även denna gång är det hörlursmodellen x-Five Wireless som är aktuell. ”Utöver att det är en enskilt stor affär är jag extra glad eftersom den är en spin-off på våra tidigare affärer i Ryssland. Jag ser det som ett bevis på att våra tidigare aktiviteter i Ryssland har varit framgångsrika. Modellen x-Five Wireless som nyligen vann ”Bäst i Test” hos M3, är en riktigt vass produkt i ett bra prissegment” säger Henrik Andersson, CEO på Northbaze Group

Affären och leveransen är uppbyggt så att Jays erhåller ett positivt kassaflöde från affären under hela perioden från mottagen order i sista kvartalet 2019 till slutleverans under första kvartalet 2020. Ca 25% av produkterna kommer att levereras under sista kvartalet 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Andersson, verkställande direktör
Mobil: +46 761 99 35 55
E-mail: henrik@jaysheadphones.com

Denna information är sådan som Northbaze Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17e december 2019, klockan 09:30 CET.

Om Northbaze Group AB
Northbaze Group grundades 2006 med en vision att alla skall ha möjlighet att uppleva bra ljud och sofistikerad design. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför egna varumärken och produkter inom ”Audio & Sound” och “Smart Mobility” för utvalda marknader globalt och online. Det egenutvecklade produktsortimentet marknadsförs under varumärken som Jays Headphones, Jays Speakers, Clint Audio, Clint Digital, Krusell, Pagalli, Walk on Water och KAVAJ. Koncernen utvecklar och tillverkar även produkter för andra välrenommerade varumärken på OEM basis. Northbaze Group har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland, Hongkong och i Thailand, där även bolagets egna tillverkning inom Smart Mobility är lokaliserad.

Inom ”Audio & Sound” området, där Jays Headphones ingår, förvärvade koncernen 2019 det prisbelönta danska audio varumärket CLINT® Digital i syfte att etablera koncernens framtidssatsning inom streamat ljud via multimedia och smarta högtalare. Koncernen expanderade 2018 inom ”Smart Mobility” området genom förvärvet av Krusell, som designar och tillverkar mobila tillbehör, väskor och skal av högsta kvalitet. Det tyska ehandelsföretaget KAVAJ förvärvades och integrerades under april 2019 i syfte att förstärka koncernens online-närvaro genom framförallt Amazon och andra marknadsplatser online.  

I slutet av 2017 tillkännagav Northbaze Group sin nya koncern- och tillväxtstrategi som bygger på en stark organisk tillväxt med lönsamhet i kombination med förvärvsdriven tillväxt inom ljudsegmentet och andra nära relaterade produkter och tjänster inom konsumentelektronik samt smart connectivity och mobila produkter. Northbaze Group har för avsikt att genomföra flertalet förvärv under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

Northbaze koncernens långsiktiga årliga finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent. Koncernen har som målsättning att öka andelen av omsättningen inom B2C samt online med cirka 10% per år under kommande tre års period, samtidigt som erbjudandet via befintliga marknadskanaler inom retail förstärks. Koncernen kommer ej lämna löpande detaljerade prognoser, utan verksamheten kommer helt styras mot bolagets långsiktiga finansiella mål. 

Northbaze Group AB (publ) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 576 90.