Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Northbaze Group bildar ett nytt affärsområde genom att lyfta ut den egna produktionsenheten för exklusiva skinn- och läderprodukter inom Smart Mobility.

Samtidigt byter den Thailändska fabriken inklusive verksamheten namn till Adiantes Co. Ltd för att lägga grunden för en ännu starkare expansion av premium OEM tillverkning för andra större varumärken. 

Tillväxten för premium OEM tillverkning av exklusiva läder produkter såsom plånböcker, mobilväskor och mindre accessoarer har varit stark under de senaste två åren (under tiden efter att Northbaze förvärvade Krussell koncernen) och antalet större kunder som lägger ut produktion av sina exklusiva produkter till Northbaze egna fabrik ökar. Genom att den externa tillverkningen växer snabbare än tidigare och att OEM tillverkningen idag är större än tillverkningen av koncernens egna varumärken inom Northbaze har bolaget beslutat att byta namn på verksamheten från Krusell Thailand Co. Ltd i syfte att stödja den fortsatta expansionen av extern premium OEM tillverkning.

Det mera neutrala namnet Adiantes Co. Ltd betyder ”framåt med excellence” på galiciska. Den främsta anledningen är att externa kunder inte skall riskera att uppleva en konflikt i namnet och med den tillverkning som görs av de egna varumärkena såsom Krusell samt Kavaj. 

Vilket Northbaze Group kommunicerat tidigare kommer bolaget att fortsätta att investera i kompletterande teknik och produktionsutrustning i den redan moderna produktionsanläggningen i Thailand. Verksamheten i Thailand kommer att fortsätta ledas av bolagets Schweiziska CEO Mario Beck som även kommer ges större utrymme att utveckla och förfina produktionen. Detta för att vinna ytterligare nya långsiktiga kundkontakt samt säkerställa fortsatt stark utveckling av produktionen av exklusiva skinn- och läderprodukter samt accessoarer. Bolaget räknar med en fortsatt stark tillväxt i en marknad som beräknas växa med tvåsiffriga tillväxttal under kommande år. Adiantes förväntas även dra nytta av den generella trenden inom branschen, som på senare tid inneburit att flertalet varumärken och bolag söker efter kunniga kvalitetsleverantörer utanför exempelvis Kina med anledning av riskmittigering, hållbarhets- samt leveransstrategier. 

Adiantes kommer fortsätta erbjuda sina partners ett konkurrenskraftigt alternativ till annan och intern tillverkningen för de större varumärken och skinnprodukter som de arbetar med. Med en extremt kunnig personal, en projektorganisation med gediget hantverkserfarenhet under ett Europeiskt management erbjuder Adiantes sina partners djup kunskap om design, utveckling, framtagning av produktprover och efterföljande tillverkning för exklusiva skinn- och läderprodukter. Adiantes kvaliteter och hållbarhetsfokus har redan attraherat flertalet internationella varumärken att ingå långsiktiga partnerskap med bolaget, och ytterligare kundsamarbeten är under uppbyggnad.

För mer information vänligen kontakta:
Henrik Andersson, CEO
Mobile: +46 761 99 35 55
Email: Henrik@jaysheadphones.com

Denna information är sådan som Northbaze Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13:e augusti 2020, klockan 14.00 CET.

Om Northbaze Group AB (Publ).
Northbaze Group grundades 2006 med en vision att alla skall ha möjlighet att uppleva bra ljud och sofistikerad design. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför idag egna varumärken och produkter inom ”Audio & Sound” och “Smart Mobility” för utvalda marknader globalt och online. Northbaze Group har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland, Hongkong, Kina och i Thailand, där även bolagets egna tillverkning ”Adiantes” är lokaliserad för premium skinn- och läderprodukter fär både andras varumärken och produktion inom Smart Mobility.

Koncernen har under senare år expanderat inom ”Smart Mobility” genom förvärvet av Krusell, som designar och tillverkar mobila tillbehör, väskor och skal av högsta kvalitet och som även har en egen tillverkning av exklusiva skinn- och läderprodukter för globala kunder. Inom ”Audio & Sound” området förvärvade koncernen 2019 det prisbelönta danska audio varumärket CLINT® Digital i syfte att etablera koncernens framtidssatsning inom streamat ljud via multimedia och smarta högtalare. Det tyska e-handelsföretaget KAVAJ förvärvades och integrerades under april 2019 i syfte att förstärka bolagets online-närvaro genom framförallt Amazon och andra marknadsplatser online. 

Koncernen bildade under 2020 ett nytt affärsområde genom att lyfta ut den egna produktionsenheten för exklusiva skinn- och läderprodukter inom Smart Mobility i och med den ökade externa tillverkningen för andra varumärken. Det nya affärsområdet ”Adiantes” omfattar premium OEM tillverkning i Thailand för exklusiva skinn- och läderprodukter och accessoarer inom Smart Mobility. Adiantes erbjuder sina partners ett konkurrenskraftigt alternativ till annan och intern tillverkningen för deras större varumärken. Adiantes kvaliteter och hållbarhetsfokus har redan attraherat flertalet internationella klienter att ingå långsiktiga partnerskap med bolaget, och ytterligare kundsamarbeten är under uppbyggnad.

Northbaze koncernens vision och tillväxtstrategi bygger på stark organisk tillväxt med lönsamhet i kombination med förvärvsdriven tillväxt inom ljudsegmentet och andra nära relaterade produkter och tjänster inom konsumentelektronik samt smart connectivity och mobila produkter. Northbaze Group har för avsikt att genomföra flertalet förvärv vid rätt förutsättningar under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

Northbaze koncernens långsiktiga finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent. Koncernen har som målsättning att öka andelen av omsättningen inom B2C samt online med cirka 10% per år under kommande tre års period till dryga 30%, samtidigt som erbjudandet via befintliga marknadskanaler inom detaljhandeln förstärks. Koncernen kommer ej lämna löpande detaljerade prognoser, utan verksamheten kommer helt styras mot bolagets långsiktiga finansiella mål.

Northbaze Group har för avsikt att genomföra förvärv under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

Northbaze Group AB (publ) är noterad på Nasdaq First North Growth Market.
Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer. + 46 31 761 22 30.