Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Northbaze Group flyttar sitt huvudkontor till nya och attraktiva kontorslokaler inom Göteborg.

Göteborg, 7 oktober 2021 - Svenska tillbehörsspecialisten Northbaze Group AB, flyttar till Almedals fabriker.

Northbaze vill skapa en attraktiv och effektiv arbetsyta för sina anställda. Det nya kontoret kommer att uppmuntra och locka sina anställda att arbeta i ett kontor som passar Northbaze varumärkes-DNA bättre än sitt tidigare kontor.

Almedals fabriker är ett industriellt område som kan jämföras med liknande områden i Stockholm, Köpenhamn och New York. Precis som på dessa platser har Almedals fabriker en rik och genuin historia som tilltalar flera innovativa företag till sina lokaler.

"Flytten kommer att ge våra anställda möjligheten att prestera i det dagliga arbetet samt förbättra deras dagliga pendling till kontoret för kommunal, cykel och bilpendlare", säger Henrik Andersson Group VD på Northbaze Group.

Flytten ägde rum 1a Oktober.

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Andersson, CEO
Mobile: +46 761 99 35 55
Email: henrik.andersson@northbazegroup.com

Northbaze Group i korthet (Publ)
Northbaze Group grundades 2006 och har under åren utökat sin målbild till en affärsidé som är att utveckla och ta fram innovativa och funktionella produkter inom audio, IT- och mobiltillbehörsområdet för att förenkla och förbättra människors upplevelse av mobila enheter samt brygga samman människors liv med dagens teknik. Genom att vi kontrollerar tillverkningen och har ett nära samarbete med marknaden kan vi förfina nuvarande varumärken och utveckla kompletterande varumärken för att anpassa oss till ett ständigt föränderligt landskap och marknadsbehov av nya smarta lösningar för att förenkla människors liv i en föränderlig och alltmer teknisk värld.

Visionen är att skapa enkelhet i människors alltmer tekniska liv genom att erbjuda smarta och funktionella ljud produkter och IT-tillbehör.

Aktierna i Northbaze Group (publ) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.