Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Northbaze Group förstärker sin finansiella ställning för att bemöta tillväxt via riktad nyemission

Göteborg, 21 december, 2021 - Northbaze Group AB (Publ.) (”Northbaze Group”) kan idag tillkännage att en riktad nyemission genomförts för att möta bolagets tillväxt men även för att hantera en global komponentsbrist samt den fraktkris som pandemin orsakat.

Styrelsen i Northbaze Group har, med stöd av bemyndigande från årsstämman 26 Maj 2021, beslutat att genomföra en riktad emission om 9 952,606 aktier till ett pris om 1,055 kr per aktie. Priset motsvarar en rabatt om 10 procent baserat på aktiens snittkurs de senaste 20 handelsdagarna till och med den 20 december 2021 (exkluderat den 8 december då inga avslut gjordes) på Nasdaq First North.

Nyemissionen kommer att tillföra bolaget 10,5 miljoner kr. Emissionslikviden från den riktade nyemissionen kommer användas för att hantera en ökad tillväxt samt möta marknadens krav på tillgång av produkter och dess ledtider.

Emissionen riktade sig mot befintliga storägare såväl som nya investerare.

“Jag ser mycket positivt på att våra engagerade storägare fortsatt har hög tillit till bolaget. Att vi nu har en starkare ekonomisk ställning gör att vi kan bemöta våra utmaningar med kraft.", säger Henrik Andersson, VD på Northbaze Group.

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Andersson, CEO
Mobile: +46 761 99 35 55
Email: henrik.andersson@northbazegroup.com

Northbaze Group i korthet (Publ)
Northbaze Group grundades 2006 och har under åren utökat sin målbild till en affärsidé som är att utveckla och ta fram innovativa och funktionella produkter inom audio, IT- och mobiltillbehörsområdet för att förenkla och förbättra människors upplevelse av mobila enheter samt brygga samman människors liv med dagens teknik. Genom att vi kontrollerar tillverkningen och har ett nära samarbete med marknaden kan vi förfina nuvarande varumärken och utveckla kompletterande varumärken för att anpassa oss till ett ständigt föränderligt landskap och marknadsbehov av nya smarta lösningar för att förenkla människors liv i en föränderlig och alltmer teknisk värld.

Visionen är att skapa enkelhet i människors alltmer tekniska liv genom att erbjuda smarta och funktionella ljud produkter och IT-tillbehör.

Aktierna i Northbaze Group (publ) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.