Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Northbaze Group förvärvar Copter – Nordens ledande aktör inom skärmskydd för mobila enheter

Göteborg, 21 december, 2021 - Northbaze Group AB (Publ.) (”Northbaze Group”) har ingått ett bindande avtal om att förvärva 100% av aktierna i det svenska bolaget Copter AB och dess dotterbolag (“Copter ”). Genom förvärvet stärker Northbaze Group sitt produkterbjudande och adderar ett väletablerat varumärke inom mobiltillbehör till koncernen. Köpeskillingen uppgår till 62 517 207 miljoner kronor som finansieras genom en riktad kvittningsemission till Copters aktieägare.

Northbaze Group tillkännager samtidigt att styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman 26 maj 2021, som registrerades hos Bolagsverket den 31 maj 2021, fattat beslut om en riktad kvittningsemission av 49 226 147 nya aktier i Northbaze Group. Beslutet har fattats i enlighet med det aktieöverlåtelseavtal som Northbaze Group ingått om förvärv av 100% av aktierna i Copter.

Rätt att teckna aktierna tillkommer enligt aktieöverlåtelseavtalet och emissionsbeslutet endast säljarna av Copter, majoritetsägare NEA Partners med flera, gemensamt benämnda “Säljarna”. Betalning för de nyemitterade aktierna ska ske genom att Säljarna säljer sina aktier mot en revers som i sin tur kvittas mot nyemitterade aktier i Northbaze Group. Nyemissionens genomförande är beroende av att aktierna i Copter överlåts till Northbaze Group i samband med tillträdet, som beräknas ske den 1 januari 2021.

Northbaze Group förvärv av Copter är i linje med Northbaze Groups strategi att etablera en koncern av väletablerade varumärken inom audio-, IT- och mobiltillbehörssegmentet genom organisk tillväxt och förvärv.

Förvärvet av Copter adderar ett väletablerat varumärke inom mobila skärmskydd. Copter som grundandes 2010 är en ledande nordisk aktör inom skärmskyddsteknologi för mobila enheter med över sju miljoner sålda skärmskydd. Copter har sitt huvudkontor i Kumla, Sverige. Copters skärmskydd går att köpa hos utvalda återförsäljare och i deras egen e-handel. Copter har sin egen tillverkning med produktionsanläggningar i Kumla, Sverige, och Shenzhen, Kina.

Copters omsättning, inklusive dotterbolag, uppgår under innevarande verksamhetsår som avslutas den 31 december 2021 till cirka 50 miljoner kronor med en justerad EBITDA om cirka 19%.

”Förvärvet av Copter tickar alla boxar vad gäller vår strategi. Vi förvärvar ett marknadsledande bolag inom skärmskyddsteknologi som kompletterar vårt produkterbjudande och det är ett bolag med väldigt god lönsamhet och en tydlig tillväxtstrategi.", säger Henrik Andersson, VD på Northbaze Group.

NEA Partners, ett svenskt investeringsbolag, är majoritetsägare i Copter och kommer efter förvärvet bli största aktieägare i Northbaze Group. NEA Partners har för avsikt att stötta och bidra till bolagets fortsatta utveckling genom organisk tillväxt och förvärv.

"I Copter finns idag ett dedikerat team som levererar en högkvalitativ produkt med en unik go-to-market-strategi. I och med samgåendet med Northbaze Group kommer vi att ingå i en större koncern som ökar möjligheterna till en fortsatt tillväxt. Vi ser också fram emot att hitta och realisera flertalet synergier mellan bolagen.", säger Jon Lööf, VD och Ordförande i Copter.

Tillträdet för affären är planerad till den 1 januari 2022 och från och med detta datum kommer Copters verksamhet att övertas av Northbaze Group. Utöver köpeskillingen finns även en tilläggsköpeskilling som baseras på EBITDA-resultatet för Copter under 2022. 

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Andersson, CEO
Mobile: +46 761 99 35 55
Email: henrik.andersson@northbazegroup.com

Northbaze Group i korthet (Publ)
Northbaze Group grundades 2006 och har under åren utökat sin målbild till en affärsidé som är att utveckla och ta fram innovativa och funktionella produkter inom audio, IT- och mobiltillbehörsområdet för att förenkla och förbättra människors upplevelse av mobila enheter samt brygga samman människors liv med dagens teknik. Genom att vi kontrollerar tillverkningen och har ett nära samarbete med marknaden kan vi förfina nuvarande varumärken och utveckla kompletterande varumärken för att anpassa oss till ett ständigt föränderligt landskap och marknadsbehov av nya smarta lösningar för att förenkla människors liv i en föränderlig och alltmer teknisk värld.

Visionen är att skapa enkelhet i människors alltmer tekniska liv genom att erbjuda smarta och funktionella ljud produkter och IT-tillbehör.

Aktierna i Northbaze Group (publ) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.