Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Copter AB avyttrar aktier i Shieldpatrol

Copter avyttrar aktier i Shieldpatrol

I början av januari 2022 förvärvade Northbaze Group, Copter AB. I förvärvet ingick aktier motsvarande 60% i bolaget ShieldPatrol China. Detta bolag har sitt säte i Hong Kong och tillverkar samt köper in tillbehör för smartphones. Dessa aktier har nu, (fr.o.m. 24/8-22), avyttrats till existerande minoritetsägare inom bolaget. Köpeskillingen uppgår till 6 000 USD. Detta innebär att Copter AB gör en nedskrivning av Shieldpatrol aktierna med 3 939 100 SEK som kommer att belasta resultatet under kvartal tre.

Överenskommelsen innebär att Northbaze kan renodla verksamhetsgrenarna i tre tydliga spår framåt.

Adiantes som producerar tillbehör inom premiumlädersegmentet för accessoarmärken globalt, har expanderat sin verksamhet snabbt sedan 2019. Produktion och försäljning av prestige produkter i skinn för mobiltelefoner, läsplattor, små väskor och portföljer sker i Thailand.

Design och försäljning av ljud produkter under namnet Jays. Jays grundades 2006 med en vision om att alla ska ha möjlighet att uppleva tidlös skandinavisk design tillsammans med en enkel lyssningsupplevelse. Under årens lopp har varumärkets utbud av produkter utvecklats med marknaden men har alltid förblivit trogen sina kärnvärden baserat på lyssnarupplevelsen snarare än en specifik livsstil.

Copter som grundandes 2010 är en ledande nordisk aktör inom skärmskyddsteknologi för mobila enheter med över sju miljoner sålda skärmskydd. Copter har sitt huvudkontor i Kumla, Sverige. Copters skärmskydd går att köpa hos utvalda återförsäljare och i deras egen e-handel. Copter har sin egen tillverkning med produktionsanläggning i Kumla, Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Andersson, CEO

Mobile: +46 761 99 35 55

Email: henrik.andersson@northbazegroup.com

Denna information är sådan som Northbaze Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24:e augusti 2022, klockan 15:00 CET.

Aktierna i Northbaze Group (publ) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.

Northbaze Group i korthet (Publ)

Northbaze Group grundades 2006 och har under åren utökat sin målbild till en affärsidé som är att utveckla och ta fram innovativa och funktionella produkter inom audio, IT- och mobiltillbehörsområdet för att förenkla och förbättra människors upplevelse av mobila enheter samt brygga samman människors liv med dagens teknik. Genom att vi kontrollerar tillverkningen och har ett nära samarbete med marknaden kan vi förfina nuvarande varumärken och utveckla kompletterande varumärken för att anpassa oss till ett ständigt föränderligt landskap och marknadsbehov av nya smarta lösningar för att förenkla människors liv i en föränderlig och alltmer teknisk värld.

Visionen är att skapa enkelhet i människors alltmer tekniska liv genom att erbjuda smarta och funktionella ljud produkter och IT-tillbehör.