Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Copter AB skriver nytt avtal med Modino AB

Kumla, 12 april 2022 – Copter AB, en del av Northbaze Group AB (Publ.) (” Copter”) har skrivit nytt avtal med Modino AB om att distribuera Copters produkter på den nordiska marknaden såväl som utanför Norden.

Copter är en ledande nordisk aktör inom skärmskyddsteknologi för mobila enheter med över sju miljoner sålda skärmskydd. Bolaget grundandes 2010 och som ett led i att Copter AB vill fortsätta sin tillväxt på den nordiska marknaden såväl som utanför Norden, har nytt avtal ingåtts med Modino AB.  

Modino AB, en distributör på den svenska, nordiska (exkl Norge) och Baltiska marknaden, kommer att sälja och lagerföra Copters skärmskydd. Med Modino AB i Sverige kommer Modino som helhet att vara en viktig distributör till Copter genom att närvaro nu finns i hela Norden och i Baltikum.

Modino AB är en del av Modino AS i Norge, som sedan en längre tid tillbaka är kund till Copter AB.

”Vi på Modino är väldigt nöjda med att vi nu kan sälja Copters sortiment i hela Norden och ser fram mot ett långsiktigt och gott samarbete", säger Arne Hvidsten, VD på Modino.

”I och med vårt nya avtal med Modino, kan vi utöka vår bredd och närvaro på framför allt den nordiska marknaden. I tillägg till detta, möjliggör avtalet en tillväxt inom vår exportförsäljning till närliggande marknader såsom Baltikum. Denna strategi med utökad fokus på koncernens exportförsäljning gäller för samtliga varumärken inom gruppen vilket kommer vara en hörnsten för vår tillväxtresa”, säger Henrik Andersson, VD Northbaze Group AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Andersson, CEO
Mobile: +46 761 99 35 55
Email: henrik.andersson@northbazegroup.com

Northbaze Group i korthet (Publ)
Northbaze Group grundades 2006 och har under åren utökat sin målbild till en affärsidé som är att utveckla och ta fram innovativa och funktionella produkter inom audio, IT- och mobiltillbehörsområdet för att förenkla och förbättra människors upplevelse av mobila enheter samt brygga samman människors liv med dagens teknik. Genom att vi kontrollerar tillverkningen och har ett nära samarbete med marknaden kan vi förfina nuvarande varumärken och utveckla kompletterande varumärken för att anpassa oss till ett ständigt föränderligt landskap och marknadsbehov av nya smarta lösningar för att förenkla människors liv i en föränderlig och alltmer teknisk värld.

Visionen är att skapa enkelhet i människors alltmer tekniska liv genom att erbjuda smarta och funktionella ljud produkter och IT-tillbehör.

Aktierna i Northbaze Group (publ) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.