Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Kommuniké från Northbaze Group AB (publ) extra bolagsstämma 2022

Kommuniké från Northbaze Group AB (publ) extra bolagsstämma 2022

Regulatoriskt pressmeddelande 2022-10-14

Den 14 oktober 2022 hölls en extra bolagsstämma i Northbaze Group AB (publ) och nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades:

  • Stämman valde revisor Ernst & Young AB med Per Modin som huvudansvarig revisor.
  • Stämman godkände förslaget att ändra punkterna fyra och fem i bolagsordningen.

Protokoll fört vid stämman kommer att publiceras på Northbaze’s Groups hemsida www.northbazegroup.com under rubriken Investor relations/Annual General Meeting/Årsstämma 2022 där även övrigt material från bolagsstämman finns tillgängligt.

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Andersson, CEO

Mobile: +46 761 99 35 55

Email: henrik.andersson@northbazegroup.com

Northbaze Group i korthet (Publ)

Northbaze Group grundades 2006 och har under åren utökat sin målbild till en affärsidé som är att utveckla och ta fram innovativa och funktionella produkter inom audio, IT- och mobiltillbehörsområdet för att förenkla och förbättra människors upplevelse av mobila enheter samt brygga samman människors liv med dagens teknik. Genom att vi kontrollerar tillverkningen och har ett nära samarbete med marknaden kan vi förfina nuvarande varumärken och utveckla kompletterande varumärken för att anpassa oss till ett ständigt föränderligt landskap och marknadsbehov av nya smarta lösningar för att förenkla människors liv i en föränderlig och alltmer teknisk värld.Visionen är att skapa enkelhet i människors alltmer tekniska liv genom att erbjuda smarta och funktionella ljud produkter och IT-tillbehör.

Aktierna i Northbaze Group (publ) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.