Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Northbaze får order på ca 37 miljoner kronor, (4 miljoner USD), lanserar ny serie av smarta högtalare

Göteborg, 10 januari 2022 – Northbaze Distribution AB som ingår i Northbaze Group AB (Publ.) (”Northbaze”) har fått en order att leverera en serie av smarta högtalare till ett betydande teknikföretag på den ryska marknaden. Samarbetet börjar med en order om ett initialt ordervärde på ca 37 miljoner kronor, (4 miljoner USD).

Högtalarna är utvecklade av Northbaze ljudvarumärke, Jays. Serien inkluderar tre smarta högtalare i olika storlekar. Högtalarna är konstruerade av högkvalitativt material samt designade med svensk design i åtanke, funktionalitet och reducerad form. De lanseras i olika prissegment, alla gjorda för att förenkla vardagen för produktens användare.

Högtalarna är skapade med användarvänlighet i åtanke och erbjuder en okomplicerad installationsupplevelse och integreras i alla smarta-hemmiljöer.

Till en början, under det första steget av lanseringen för Ryssland, erbjuder högtalarna en kundspecifik smarta hemassistent. När Northbaze går vidare till sin andra fas av lanseringen kommer högtalarna att integrera Google Home och/eller andra vanliga smarta hemassistenter för varje nyckelmarknad.

 "Vi är stolta över att bekräfta detta partnerskap samt utöka vårt utbud av ”multi-room” högtalare med tillägget av denna nya serie av smarta högtalare från Jays. Storleken och omfattningen av detta projekt är en fantastiskt spännande resa för oss som företag, men ännu mer inspirerande att vara en del av vår partners resa. Detta partnerskap stärker JAYS position på den ryska marknaden samt bekräftar Jays kunskap om att bygga partnerskap baserat på stark kommersiell förståelse", säger Henrik Andersson VD på Northbaze Group.

De första enheterna i sortimentet kommer att börja levereras sommaren 2022 och kommer att fortsätta under hösten 2022. Med den initiala ordern hoppas bägge parter att detta bara är början. Ytterligare ordrar och nya projekt inom partnerskapet är redan under diskussion.

Denna information är sådan som Northbaze Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2022, klockan 13.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Andersson, CEO
Mobile: +46 761 99 35 55
Email: henrik.andersson@northbazegroup.com

Northbaze Group i korthet (Publ)
Northbaze Group grundades 2006 och har under åren utökat sin målbild till en affärsidé som är att utveckla och ta fram innovativa och funktionella produkter inom audio, IT- och mobiltillbehörsområdet för att förenkla och förbättra människors upplevelse av mobila enheter samt brygga samman människors liv med dagens teknik. Genom att vi kontrollerar tillverkningen och har ett nära samarbete med marknaden kan vi förfina nuvarande varumärken och utveckla kompletterande varumärken för att anpassa oss till ett ständigt föränderligt landskap och marknadsbehov av nya smarta lösningar för att förenkla människors liv i en föränderlig och alltmer teknisk värld.

Visionen är att skapa enkelhet i människors alltmer tekniska liv genom att erbjuda smarta och funktionella ljud produkter och IT-tillbehör.

Aktierna i Northbaze Group (publ) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.