Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Valberedning inför årsstämman 2022

Generellt pressmeddelande 2022-02-10

Till ledamöter i Northbaze Group's valberedning har det utsetts:

  • Per Kristensson, som via direkt och indirekt ägande är Northbaze Group största aktieägare
  • Håkan Larsson, som via direkt och indirekt ägande är Northbaze Group näst största aktieägare
  • Folke Westerbrand, som direkt och indirekt ägande är Northbaze Group tredje största aktieägare
  • Anders Bruzelius, som är ordförande i Northbaze Group

Håkan Larsson valdes som ordförande i valberedningen.

Valberedningen ledamöter har tillsatts i enlighet med den instruktion som fastställdes vid årsstämman den 27:e maj 2020. Valberedningen representerar tillsammans cirka 41% av röstantalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Valberednings förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman den 25:e maj 2022 samt på bolagets hemsida www.northbazegroup.com.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2022 kan göra det genom e-post till henrik.andersson@northbazegroup.com (rubricera mailet ”till Valberedningen”).

Göteborg den 10:e februari 2022. 

Vid eventuella frågor kontakta

Anders Bruzelius, styrelseordförande i Northbaze Group AB (publ)
Mobil: +46 70-350 40 88
E-mail: anders.bruzelius@gmail.com

Northbaze Group i korthet (Publ)
Northbaze Group grundades 2006 och har under åren utökat sin målbild till en affärsidé som är att utveckla och ta fram innovativa och funktionella produkter inom audio, IT- och mobiltillbehörsområdet för att förenkla och förbättra människors upplevelse av mobila enheter samt brygga samman människors liv med dagens teknik. Genom att vi kontrollerar tillverkningen och har ett nära samarbete med marknaden kan vi förfina nuvarande varumärken och utveckla kompletterande varumärken för att anpassa oss till ett ständigt föränderligt landskap och marknadsbehov av nya smarta lösningar för att förenkla människors liv i en föränderlig och alltmer teknisk värld.

Visionen är att skapa enkelhet i människors alltmer tekniska liv genom att erbjuda smarta och funktionella ljud produkter och IT-tillbehör.

Aktierna i Northbaze Group (publ) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.