Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Henrik Andersson, VD för Northbaze Group AB utökar sitt aktieinnehav

Göteborg, 3 mars 2023, Henrik Andersson har den 3 mars köpt 70,000 aktier i tillbehörsföretaget Northbaze Group AB där han själv är VD i.

Henrik Andersson investerar ytterligare 49,000kr i bolaget och utökar därav sitt innehav med 70 000 aktier till ett pris på 0,7kr per aktie. Transaktionen skedde på Nasdaq First North. Henriks totala innehav uppgår nu till 570 000 aktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Andersson, CEO
Mobile: +46 761 99 35 55
Email: henrik.andersson@northbazegroup.com

Northbaze Group i korthet (Publ)
Northbaze Group grundades 2006 och har under åren utökat sin målbild till en affärsidé som är att utveckla och ta fram innovativa och funktionella produkter inom audio, IT- och mobiltillbehörsområdet för att förenkla och förbättra människors upplevelse av mobila enheter samt brygga samman människors liv med dagens teknik. Genom att vi kontrollerar tillverkningen och har ett nära samarbete med marknaden kan vi förfina nuvarande varumärken och utveckla kompletterande varumärken för att anpassa oss till ett ständigt föränderligt landskap och marknadsbehov av nya smarta lösningar för att förenkla människors liv i en föränderlig och alltmer teknisk värld.

Visionen är att skapa enkelhet i människors alltmer tekniska liv genom att erbjuda smarta och funktionella ljud produkter och IT-tillbehör.

Aktierna i Northbaze Group (publ) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.