Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Kvartalsrapport 30 juni 2023

  • Rörelseresultatet i kvartalet uppgick till 5 737 tkr (-4 014 tkr). Resultatet är påverkat av en upplösning av goodwill med 9 502 tkr. Upplösningen uppstod p.g.a. att den slutliga köpeskillingen för förvärvet av Copter AB blev med motsvarande belopp lägre.
  • Försäljningen i kvartalet är ned jämfört med förra året p.g.a. en förskjutning av lagda order från kvartal två till kvartal tre. Orderböckerna är inför kvartal tre välfyllda och prognosen för kvartal tre är positiv.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6 061 tkr (3 528 tkr). Det negativa kassaflödet beror främst på den minskade försäljningen.
  • Koncernen har under kvartalet fortsatt med ett aktivt rationaliseringsarbete vilket lett till att två tjänster har tagits bort.
  • Bruttomarginalen sjunker jämfört med förra året, 52% (55%), p.g.a. lagerutförsäljning och en förskjutning mot produkter med lägre bruttomarginal.
  • I kvartalet har koncernens förändringsarbete lett till att logistiken tagits över från en tidigare 3PL  aktör. All lager och logistik hantering sker fr.o.m. juli i Kumla.
  • Ekonomifunktionen har flyttat till Kumla. Bolagets konverteringsprojekt för övergång till IFRS har försenats ytterliggare och kommer inte att genomföras under 2023.
  • Affärsområdet Audio & Sound visar en minskning p.g.a. att affärsområdet har ompossitionerat verksamheten. Verksamheten bygger numera i huvudsak på långsiktiga kontrakt där Northbaze designar och distribuerar produkter för kundernas private label. Ompossitioneringen har tagit längre tid än planerat och försäljningen kommer att komma igång först under kvartal tre och fyra i år.
  • Affärsområdet Mobility tappar försäljning jämfört med föregående år. Det har skett en kraftig avkylning på marknaden med minskad efterfrågan. Även för detta affärsområde har den svaga efterfrågan lett till förskjutning av kundernas orderläggning till kvartal tre och fyra. Orderböckerna är inför hösten välfyllda och bl.a. introduktionen av Iphone 15 ger en förbättrad marknadssituation.
  • Adiantes producerar och säljer kvalitetsvaror i läder och visar en oförändrad försäljning jämfört med förra året. I detta affärsområde är orderingången mycket stark inför hösten och orderböckerna är välfyllda.

För eventuella frågor kontakta:
Henrik Andersson, CEO
Mobile: +46 761 99 35 55
Email: henrik.andersson@northbazegroup.com

About Northbaze Group AB (Publ)

Northbaze Group was founded in 2006 and has over the years expanded its target to a business idea that is to develop innovative and functional products within the audio, IT and mobile accessories area to simplify and improve peoples experience of mobile devices and bridge peoples lives together with todays technology. By controlling manufacturing and working closely with the market, we can refine existing brands and develop complementary brands to adapt to an ever-changing landscape and market needs for new smart solutions to simplify peoples lives in a changing and increasingly technical world.

The vision is to create simplicity in peoples increasingly technical lives by offering smart and functional audio products and IT accessories.

The shares in Northbaze Group (publ) are traded on the Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser is Partner Fondkommission AB with e-mail address info@partnerfk.se and telephone number +46 31 761 22 30.