Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Kvartalsrapport 30 september 2023

  • Rörelseresultatet i kvartalet uppgick till 1 705 tkr (5 029 tkr). Resultatet inkluderar diverse engångskostnader för personalomställning. Dessa utgör organisationskostnader och kommer att balanseras i årsredovisningen.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1 529 tkr (6 177 tkr). Det innebär en mindre negativ förändring mot föregående kvartal.
  • Koncernen har under kvartalet fortsatt med ett aktivt rationaliseringsarbete.
  • Bruttomarginalen ökar jämfört med förra året, 65% (54%), eftersom att en större del av sortimentet produceras och utvecklas internt.
  • I kvartalet har koncernens förändringsarbete lett till att ytterligare funktioner vävts samman i de svenska bolagen.
  • Affärsområdet Audio & Sound visar en minskning då bolaget har ompositionerat affärsområdet. Verksamheten bygger numera i huvudsak på långsiktiga kontrakt där Northbaze designar och distribuerar produkter för kundernas private label. Leveranser påbörjas under kvartal fyra för att fortsätta löpande under 2024.
  • Affärsområdet Mobility tappar försäljning jämfört med föregående år. Det har skett en kraftig avkylning på marknaden med minskad efterfrågan både från retail men också kopplat till B2B samt publika sektorn.
  • Adiantes producerar och säljer kvalitetsvaror i läder. Bolaget minskar sin försäljning på grund av en minskad efterfrågan under vår/sommaren. Kvartalet har dock avslutats starkt och orderingången borgar för en god utvecklingen under fjärde kvartalet.

För eventuella frågor kontakta:
Henrik Andersson, CEO
Mobile: +46 761 99 35 55
Email: henrik.andersson@northbazegroup.com

About Northbaze Group AB (Publ)

Northbaze Group was founded in 2006 and has over the years expanded its target to a business idea that is to develop innovative and functional products within the audio, IT and mobile accessories area to simplify and improve peoples experience of mobile devices and bridge peoples lives together with todays technology. By controlling manufacturing and working closely with the market, we can refine existing brands and develop complementary brands to adapt to an ever-changing landscape and market needs for new smart solutions to simplify peoples lives in a changing and increasingly technical world.

The vision is to create simplicity in peoples increasingly technical lives by offering smart and functional audio products and IT accessories.

The shares in Northbaze Group (publ) are traded on the Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser is Partner Fondkommission AB with e-mail address info@partnerfk.se and telephone number +46 31 761 22 30.