Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Northbaze Group AB förvärvar ledande e-handlare


Northbaze Group AB förvärvar ledande e-handlare

 

Northbaze Group meddelar idag förvärv av Lowwi AB www.skalhuset.se en av Nordens ledande e-handlare inom mobilskal, mobilskydd och övriga tillbehör.

Förvärvet, som bland annat finansieras genom en apportemission, innebär en kraftig expansion av affärsområdet Mobile. Den totala förvärvsköpeskillingen utgör 8,5 mkr varav aktier i Northbaze Group uppgår till 4,0 mkr.

 

-Affären är ett naturligt steg i vårt arbete med ökad lönsamhet, större volymer och effektivitet. Vi undersöker kontinuerligt möjligheter till lönsamma förvärv, i och utanför branschen Henrik Andersson, VD på Northbaze Group AB.

 -Vi ser ett stort värde i att nyttja vårt automatiserade lager för att hantera större volymer och få ytterligare exponering av bolagets e-handelsplattform, säger Henrik Sundholm, VD på Skalhuset AB.

 

Skalhuset AB har som målsättning att under 2024 omsätta ca 100 mkr samt göra ett rörelseresultat på ca 4 mkr. Omsättning var 2022/2023, 97,6 mkr och rörelseresultatet var

-0,6 mkr. Året påverkades mycket starkt av den höga kursen på USD. Bolaget har under året framgångsrikt infört lägsta ordergräns för att kunderna skall erhålla fraktfritt vilket också har lett till en stigande lönsamhet. Genom en investering i lagerautomation har lönekostnaderna minskat med ca 40%.

 

För Northbaze är det ett viktigt steg att öka omsättningen och få ett starkare grepp om marknaden. Förvärvet sker i enlighet med koncernstrategin att expandera parallellt både organiskt och med förvärv. Förvärvet gör att bolaget kommer att förfoga över såväl en stark produktion, en stor återförsäljarverksamhet och en framstående e-handelsplattform.

 

Tillträdet sker idag den 22 december 2023.

 

Denna information är sådan information som Sweden Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 17:25 den 22/12 2023.

 

För eventuella frågor kontakta:
Henrik Andersson, CEO
Mobile: +46 761 99 35 55
Email: henrik.andersson@northbazegroup.com

About Northbaze Group AB (Publ)

Northbaze Group was founded in 2006 and has over the years expanded its target to a business idea that is to develop innovative and functional products within the audio, IT and mobile accessories area to simplify and improve peoples experience of mobile devices and bridge peoples lives together with todays technology. By controlling manufacturing and working closely with the market, we can refine existing brands and develop complementary brands to adapt to an ever-changing landscape and market needs for new smart solutions to simplify peoples lives in a changing and increasingly technical world.

The vision is to create simplicity in peoples increasingly technical lives by offering smart and functional audio products and IT accessories.

The shares in Northbaze Group (publ) are traded on the Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser is Partner Fondkommission AB with e-mail address info@partnerfk.se and telephone number +46 31 761 22 30.