Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Pressmeddelande 28 april 2023

Valberedningen för Northbaze Group AB lämnar följande förslag till beslut vid årsstämman den 24 maj 2023, vad gäller antal och val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår till styrelseledamöter omval av Anders Bruzelius, Per Johan Swartling, Peter Willbo och Christian Strömlid för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Jon Lööf har avböjt omval.

Information om personer som föreslås som styrelseledamöter i Northbaze Group AB och valberedningens fullständiga förslag finns på Northbaze Groups hemsida, www.northbazegroup.se

Ledamöterna i valberedningen är Jacob Brögger (för eget innehav), Håkan Larsson (för eget innehav), Per Kristensson (för eget innehav) samt styrelseordförande Anders Bruzelius.

I slutfasen av valberedningens arbete valde Jacob Brögger att avstå sin plats i valberedningen.

För mer information:

Henrik Andersson, VD

Northbaze Group AB

Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 28 april, 2023 kl. 14.30.