Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Northbaze Group AB aviserar potentiell kundförlust gällande Teknikmagasinet AB

Northbaze Group (”Bolaget”) befarar att den nyligen offentliggjorda konkursen för Teknikmagasinet kan få konsekvenser för dotterbolaget Northbaze Distribution. Teknikmagasinet har varit en betydande och viktig kund till Northbaze Distribution. Det finns idag en fordran på Teknikmagasinet på cirka 1,5 MSEK vilken Bolaget bedömer kan vara hotad i sin helhet.

Denna information är sådan information som Northbaze Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 10.10 den 5/1 2024.

Kontaktinformation

För eventuella frågor kontakta:

Henrik Andersson, CEO

Mobile: +46 761 99 35 55

Email: henrik.andersson@northbazegroup.com

Företagsinformation

Om Northbaze Group AB (Publ)

Northbaze Group grundades 2006 och har under årens lopp utvidgat sitt mål till en affärsidé som innebär att utveckla innovativa och funktionella produkter inom audio, IT och mobiltillbehör för att förenkla och förbättra människors upplevelse av mobila enheter och bygga broar mellan människors liv och dagens teknologi. Genom att kontrollera tillverkningen och arbeta nära marknaden kan vi förädla befintliga varumärken och utveckla kompletterande märken för att anpassa oss till ett ständigt föränderligt landskap och marknadens behov av nya smarta lösningar för att förenkla människors liv i en föränderlig och alltmer teknisk värld.

Visionen är att skapa enkelhet i människors alltmer tekniska liv genom att erbjuda smarta och funktionella ljudprodukter och IT-tillbehör.

Aktierna i Northbaze Group (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market. Cerified Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.