Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Northbaze Group AB (publ) har erlagt slutbetalning av förvärvet gällande Copter AB

Northbaze Group AB har erlagt den sista delen av totalt 10 MSEK gällande kontanta köpeskillingen för Copter AB.

Den totala köpeskillingen, inklusive aktier, uppgår till 72,5 MSEK.