Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype
Regulatory information

Northbaze Group AB (Publ) offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2023

Northbaze Group AB: 2023 i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 118 mkr (168 mkr).
  • Varav Adiantes uppgår till 59 mkr (69 mkr)
  • Varav Mobility uppgår till 42 mkr (70 mkr)
  • Varav Audio & Sound uppgår till 18 mkr (29 mkr)
 • Bruttovinstmarginal 49 % (46 %)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgår till 3 334 tkr (1 985 tkr)
 • EBITDA marginalen var 3 % (1 %)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,9 mkr (6,5 mkr)
 • Antalet anställda uppgår till 272 (277 anställda)

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för Northbaze Group koncernen samt moderbolaget för räkenskapsåret 2023 finns tillgängligt, antingen via bifogad PDF eller via vår hemsida: https://www.northbazegroup.com/. Detta inför årsstämman den 19 juni 2024.